Główny Urząd Statystyczny poinformował dziś, że:

1. Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. wyniosła 74,21 zł za 1 dt.

Cena ta służy do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.

2. Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych (ziarna pszenicy i żyta, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowiego) w II półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł 96,2 (spadek cen o 3,8 %).

Podany wskaźnik służy waloryzacji czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.

Jak te stawki kształtowały się w połowie 2020? Więcej na ten temat w poniższym materiale: