3819 zł - tyle, według GUS, wyniósł przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.

Podana wielkość dochodu służy m.in. do ustalenia wysokości miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego uzależnionych od dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy, określenia wysokości dochodu rodziny lub osoby uczącej się uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego przez osoby utrzymujące się z gospodarstwa rolnego oraz przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dla porównania, w 2019 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł 3244 zł.

A więc jednak? Rolnicze skarbonki są pełne pieniędzy?

W 2018 r. było to 2715 zł, w 2017 r. - 3399 zł, w 2016 r. - 2577 zł.