Rocznik statystyczny GUS za 2020 rok, opublikowany 31.12.2020, podaje wiele interesujących informacji dotyczących rolnictwa. Niestety dane dotyczą 2019 roku.

I tak doliczono się: 1409,4 tys. gospodarstw rolnych, z czego 1405,8 tys. to gospodarstwa indywidualne.

Powierzchnia użytków rolnych (stan w czerwcu) w tys. ha to 14689,5, z czego 13599,0 to gospodarstwa indywidualne.

Jeśli chodzi o gospodarstwa rolne według grup obszarowych, to zmienia się niewiele. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa w ha to 11,6 - w tym użytki rolne 10,4.

Do 1 ha liczy 2 proc. gospodarstw, do 2 ha jest ich 20,3 proc., w przedziale 2,00—4,99 ha jest ich 31,3 proc., 21,7 proc. mieści się w przedziale 5,00—9,99 ha, a 9,8 proc. to gospodarstwa liczące 10,00- 14,99 ha, 4,8 proc. gospodarstw liczy 15-19,99 ha, 7,6 proc. ma 20,00—49,99 ha, a 2,6 proc. liczy 50 i więcej ha.

Jeśli chodzi o skup produktów rolnych, to wyniósł na 1 ha użytków rolnych 4466  zł (1304 zł produkty roślinne i 3162 zł zwierzęce). Udział skupu w końcowej produkcji rolniczej wyniósł  65,6 proc.  i spadł w stosunku do 2015 roku (wynosił wtedy 69,8 proc.) i 2018 roku (69,4 proc.).