Jak podaje GUS w publikacji „Rolnictwo w 2019 r.”, spożycie podstawowych produktów żywnościowych związane jest z poziomem podaży produktów rolnych, ich cenami na rynku krajowym i poziomem zamożności ludności. Na poziom spożycia żywności wpływają również dostępność produktów związana z miejscem zamieszkania oraz zmieniające się nawyki żywieniowe. Gospodarstwa domowe na terenach wiejskich mają nieco inny model żywienia niż w miastach - zaznaczono.

W 2019 r. według wyników badania budżetów gospodarstw domowych w porównaniu z 2018 r. utrzymała się tendencja spadkowa spożycia w gospodarstwach domowych (bez spożycia w placówkach gastronomicznych) wielu podstawowych produktów żywnościowych w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Zmniejszyło się ilościowo spożycie: pieczywa (o 5,4%), cukru (o 4,9%), warzyw (o 3,9%) w tym ziemniaków (o 7,4%), ryb i owoców morza (o 3,6%), mleka (o 2,4%), mięsa (o 2,3%), produktów zbożowych (o 2,2%), olejów i tłuszczów (o 1,9%) w tym tłuszczów roślinnych (o 6,8%), wędlin i przetworów mięsnych (o 1,5%). Wzrosło natomiast spożycie makaronów i produktów makaronowych (o 5,3%), serów i twarogów (o 2,3%) i owoców (o 1,1%).

GUS wylicza (w publikacji GUS „Rolnictwo w 2019 r.” zamieszczono początkowo zawyżone dane o spożyciu mięsa i GUS je poprawił): „Przeciętnie w ciągu całego omawianego roku spożycie na 1 osobę w gospodarstwach domowych ogółem wyniosło: 91,3 kg warzyw (wobec 95,0 kg przed rokiem), 61,0 kg mięsa (wobec 62,4 kg), w tym mięsa surowego razem 34,4 kg (wobec 35,5 kg), a w tym mięsa drobiowego – 18,4 kg (wobec 18,4 kg).

Wyższe spożycie tych produktów odnotowano w gospodarstwach domowych rolników: 100,1 kg warzyw, 70,0 kg mięsa, w tym mięsa surowego razem 41,6 kg, w tym mięsa drobiowego – 20,3 kg.

Ponadto w gospodarstwach domowych rolników spożycie pieczywa wyniosło – 44,2 kg (wobec ogółem – 35,8 kg) i mleka – 37,6 l (wobec ogółem – 34,4 l).

Jednocześnie obserwowano wzrost wydatków na gastronomię (o 4,6%), a wydatki poniesione na żywność i napoje bezalkoholowe stanowiły 25,1% wszystkich wydatków poniesionych miesięcznie na 1 osobę w gospodarstwie domowym.

W ramach subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych ogółem blisko 49% spośród nich oceniało swoją sytuację materialną jako dobrą lub raczej dobrą i ok. 44% jako przeciętną.”

Dla porównania warto zajrzeć do innego badania GUS, dotyczącego spożycia… w obwodzie kaliningradzkim  i województwie warmińsko-mazurskim. Pokazuje ono duże różnice w spożyciu między tymi regionami.

Jak podano, przeciętne miesięczne spożycie w 2018 r. na 1 osobę w gospodarstwach domowych wynosiło w obwodzie kaliningradzkim (w nawiasie dane z województwa warmińsko-mazurskiego):

mięso 8,0 kg (5,3 kg)

pieczywo i produkty zbożowe 7,4 kg, w tym pieczywo 3,2 kg (4,9 kg i 2,9 kg)

mleko 4,3 l (2,9 l)

sery i twarogi 0,5 kg (0,7 kg)

owoce 4,8 kg (3,4 kg)

warzywa 8,1 kg (7,4 kg)

jaja 20,2 szt. (9,3 szt.)

oleje i tłuszcze 0,9 kg (1 kg)

cukier 1,5 kg (0,8 kg).