Jak zaznacza ekspert PKO BP, zdecydowanie lepsze plonowanie odnotuje się w przypadku odmian jarych zbóż – wzrost zbiorów o 16% r/r wobec +8% r/r w przypadku zbóż ozimych.

Zbiory pszenicy ukształtują się na poziomie wyższym o ponad 5% r/r, żyta natomiast o 20% wyższym.

Zdaniem Mariusza Dziwulskiego, o ile w przypadku pszenicy, małe znaczenie Polski w światowej produkcji i handlu ogranicza wpływ zmian krajowej produkcji na ceny, o tyle w przypadku żyta oddziaływanie to będzie kluczowe. Polska jest drugim, po Niemczech, producentem żyta na świecie. Biorąc pod uwagę, że również w Niemczech produkcja ma wzrosnąć (wg IGC o 10% r/r), oczekiwać można że spadki cen tego zboża utrzymają się w sez. 2020/21.
Zdecydowanie wyższych zbiorów, bo aż o 30% r/r, oczekuje się w przypadku mieszanek zbożowych (3,2 mln t).

Jak wynika z prognoz, tegoroczne zbiory przyniosą Polsce nadwyżki w ilości co najmniej 4-6 mln ton ziarna ponad zużycie wewnętrzne. Dobrze byłoby po prostu sprzedać to zboże poza granice. Można – ale ci, którzy wiedzą, jak wygląda aktualnie kwestia eksportu ziarna poprzez polskie porty, mówią krótko – droga przez mękę… Kuleją takie elementy nowoczesnego handlu, jak warunki transportu, szybkość dostawy, obsługa, bezpieczeństwo transakcji.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się w połowie lipca z pismem do Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o udzielenie informacji, na jakim etapie znajduje się obecnie realizacja zamierzenia dot. zakupu terminala przeładunkowego w porcie morskim w Świnoujściu, jak również z pytaniem o wymierny efekt podpisanego w październiku ub. roku przez KOWR listu intencyjnego z Zarządem Morskiego Portu Gdynia. Porozumienie miało zwiększyć dynamikę rozwijającego się eksportu zbóż od polskich producentów.

Jak wynika z przesłanej przez Waldemara Gubę, Dyrektora Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych w resorcie rolnictwa odpowiedzi w tych kwestiach – sprawy, choć miały być załatwione jeszcze z końcem ubiegłego roku, idą ciężko.

- Porty Morskie są własnością Skarbu Państwa, jednak terminale przeładunkowe należą do globalnych firm działających w branży handlu towarami rolno-spożywczymi. To determinuje ich politykę usługową. Przeprowadzono rozeznanie i podjęto negocjacje w celu zakupu dwóch terminali zbożowych – jednego działające w Porcie Świnoujście i drugiego – w Porcie Gdynia. Do końca bieżącego roku planowane jest zakończenie negocjacji – poinformował w piśmie dyrektor Guba.

Jednocześnie – jak dodał – Zarząd Morskiego Portu Gdynia podjął działania modernizacyjne i zadeklarował wyremontowanie w tym roku Nabrzeża Norweskiego, a w następnych latach Nabrzeża Indyjskiego, co pozwoli na rozłożenie prac, a by te nie wpłynęły na zmniejszenie możliwości przeładunkowych.

- Powyższe działania pozwolą na wyeliminowanie istniejących barier w dostępie do terminali przeładunkowych w portach morskich i poprawę warunków dla eksportu polskich towarów rolno-spożywczych – zaznaczył Waldemar Guba.