- Właśnie idę do premier Ewy Kopacz zanieść jej nasze postulaty – mówi Sławomir Izdebski.

Ten krok podyktowany jest wczorajszą wypowiedzią premier na temat zakazu zorganizowania zielonego miasteczka. – Nie chcemy usłyszeć jutro, że premier jest zaskoczona naszymi postulatami. Jeśli jutro będzie podpisane porozumienie, to zielone miasteczko nie powstanie – deklaruje Izdebski.

Jak mówi Izdebski, zanosi postulaty w wersji zredagowanej w OPZZ RiOR, ale są one bliskie postulatom Solidarności RI. Jutrzejszy protest obu związków rozpoczyna się o godz. 10 na Torwarze. Potem rolnicy przejdą pod Sejm i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

 

Protestujący z OPZZ RiOR przedstawiają taką listę postulatów:

1.            Wypłata rekompensat dla rolników z tytułu strat w uprawach rolniczych spowodowanych przez dziki

2.            Przywrócenie opłacalności produkcji mleka

3.            Przywrócenie opłacalności produkcji trzody chlewnej

4.            Zakaz sprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom

5.            Kategorycznie „nie" dla prywatyzacji Lasów Państwowych

6.            Odbudowa wschodnich rynków zbytu na produkty rolne

7.            Wypłata odszkodowań dla rolników z tytułu 2-letniego zakazu uboju rytualnego bydła w Polsce /przepisy uchylone 10.12.2014 przez Trybunał konstytucyjny/

8.            Przywrócenie opłacalności produkcji chmielu

 

Rolnicy protestujący w Szczecinie i Pyrzycach w ramach „NSZZ „Solidarność” RI domagają się:

1. Ustawy zapobiegającej wyprzedaży ziemi obcokrajowcom.

2. Umożliwienia rolnikom sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych.

3. Ustawowego zakazu obrotu i uprawy GMO.

4. Kompleksowej i długoletniej polityki rolnej oraz odzyskania kontroli nad przetwórstwem rolno-spożywczym i rynkiem wewnętrznym.

5. Zmiany regulacji ustawowych w obszarze szkód łowieckich w sposób zapewniający rolnikom rekompensatę poniesionych strat.

6. Powołania Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa (strona rządowa, rolnicy, przedsiębiorcy).