W ogół praw i obowiązków znoszonej Agencji Rynku Rolnego, w tym wierzytelności i zobowiązania, wstąpił z mocy prawa 1 września 2017 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przejął też należności dotyczące odpowiedzialności płatnika z tytułu opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2013/2014 i 2014/2015.

Wierzytelności KOWR z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r. „dotyczą 42 spraw na kwotę należności głównej 3.759.155,36 zł wraz z odsetkami do dnia zapłaty (odsetki naliczone na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 222.514,46 zł)” – podaje KOWR nie dodając, ile wynoszą odsetki za 2020 rok.

Jak udało się nam ustalić po trzech miesiącach od zadania pytania, „w tym dwie sprawy dotyczą Spółdzielni Mleczarskiej <Bielmlek> na kwotę należności głównej  35.882,89 zł wraz z odsetkami do dnia zapłaty (odsetki naliczone na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 219,58 zł).”

Jak informuje KOWR, „zgodnie z ustawą o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych do egzekucji należności, dotyczących opłaty, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wobec powyższego, w przypadku wystąpienia zaległości i braku wpłat wystawiane są upomnienia, a następnie kierowane są wnioski egzekucyjne wraz z tytułami wykonawczymi do naczelników urzędów skarbowych, celem wyegzekwowania należnych KOWR kwot.”

Jak z tego wynika – postępowanie niekoniecznie przynosi efekt.

Polsce naliczono niewielkie limity produkcji mleka w momencie akcesji do UE – niewiele ponad 10 mln t.

Przekroczyliśmy je w ostatnim "limitowym" okresie budżetowym (wcześniej raz, w roku 2005/2006) dwukrotnie. W roku 2013/2014 przekroczenie wyniosło około 1,5% i wymusiło kary w wysokości około 200 mln zł, kary te zostały w ciągu 4 miesięcy wyegzekwowane przez Agencję Rynku Rolnego.

Za przekroczenie kwoty mlecznej w roku 2014/15 Polsce naliczono 660 mln zł kar, obciążonych karami zostało 63,5 tys. producentów mleka, a ich zapłacenie rozłożono na 3 lata (ostatnia trzecia rata przypadała na 2017 rok). Jak z tego wynika, egzekucja prowadzona przez KOWR wciąż trwa.

Rolnikom nie udzielono żadnej pomocy w zapłaceniu kar.

Więcej: Kary mleczne powinny zapłacić mleczarnie, a nie rolnicy?