Stanowi o tym art. 2 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych.

Wyrób i sprzedaż produktów rolnych w stanie przetworzonym (z wyjątkiem określonych w art. 21 ust. 1 pkt 71 tej ustawy) jest natomiast opodatkowany jako działalność gospodarcza.

Jakie skutki rodzi ten przepis?

Każda działalność gospodarcza podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców – zgodnie z ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza w tej ustawie zdefiniowana jest jako wykonywana w celach zarobkowych w sposób zorganizowany i ciągły. Zgodnie z art. 3 tej ustawy zwolniona jest z tego obowiązku działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, hodowli i chowu zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

- Każda sprzedaż przetworzonych produktów rolnych – informuje Klaudia Kieljan z CDR w Krakowie - które nie są objęte wyjątkami w ramach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wymaga zarejestrowania działalności gospodarczej, a dochód ze sprzedaży objęty jest podatkiem dochodowym.

Oznacza to, że każda sprzedaż produktów żywnościowych, nawet okazjonalna, odbywająca się sporadycznie na różnego typu targach i festynach, powinna być zgłoszona do odpowiednich służb sanitarnych i weterynaryjnych. Sprzedaż nie zwolniona z podatku dochodowego musi być opodatkowana podatkiem dochodowym po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku.

Dochód ze sprzedaży należy rozliczyć w formie zależnej od rodzaju prowadzonej działalności. Dla sprzedaży okazjonalnej np. właściwy jest PIT 37 (dochód ze sprzedaży wpisuje się w punkcie „inne dochody”).