Jak wynika z badania „Polska wieś i rolnictwo 2018”, przygotowanego na zlecenie m.in. MRiRW, nabycie nieruchomości rolnej w najbliższej przyszłości rozpatruje 5,3% respondentów, w tym głównie o powierzchni do 5 ha (4,6% ankietowanych).

Ponad połowa mieszkańców wsi i rolników, którzy rozpatrują zakup gruntów, planuje zapłacić za nie gotówką.

Sprzedaż nieruchomości rolnych w przeciągu najbliższych trzech lat rozpatruje 7% spośród badanych mieszkańców wsi. Co istotne, 4,1% dokonało takiej sprzedaży w ostatnich trzech latach.

66,7% sprzedanych przez mieszkańców wsi działek stanowiły te o powierzchni od 1 do 5 ha. Najczęstszą przyczyną sprzedaży była potrzeba pozyskania środków finansowych na bieżące potrzeby gospodarstwa domowego (odpowiedzi takiej udzieliło 62% mieszkańców wsi i 65 proc. rolników).

Dla 3 proc. mieszkańców wsi powodem sprzedania nieruchomości rolnych była decyzja o zakończeniu prowadzenia produkcji rolniczej. Dla żadnego z rolników nie było to powodem sprzedaży.

6 proc. mieszkańców wsi i 7 proc. rolników rozpatrywało możliwość powiększenia gospodarstwa w ostatnich trzech latach w oparciu o grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - podano.

Ponad połowa mieszkańców wsi (51 proc.) i nieco więcej rolników (59 proc.) uważa, że w okolicy istnieje możliwość nabycia nieruchomości rolnych.

W najbliższej przyszłości (do trzech lat) mniej mieszkańców wsi (7 proc.) niż rolników (10 proc.) deklaruje możliwość sprzedaży nieruchomości rolnych.