Trwa wymiana zdań między spółdzielcami, a syndykiem nadzorującym upadłość Bielmleku.

Przypomnijmy, że rolnicy wystosowali list do syndyka, w którym domagają się od niego wszechstronnej informacji – w tym dotyczącej terminów i zasad, na jakich będzie się on mógł ubiegać o zwrot długów spółdzielni przez rolników z ich udziałów.

Więcej:

Upadłość Bielmleku tylko „na niby”?

Tymczasem, jak poinformował Sąd Rejonowy w Białymstoku, rozpatrujący sprawy Bielmleku, spółdzielnia „nie regulowała bieżących zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego od początku trwania postępowania sanacyjnego.”

Dlaczego więc sąd uznał, że możliwa jest sanacja tej spółdzielni? Nie wiadomo, czekamy na przedstawienie postanowienia i jego uzasadnienia – podobnie jak następnego, tego dotyczącego upadłości.

A to potrwa.

Jak informuje sąd, „termin do sporządzenia uzasadnienia upływa w dniu 15.04.2021 r. Po doręczeniu wnioskodawcy odpisu postanowienia z uzasadnieniem wnioskodawca może w terminie 7 dni złożyć zażalenie do Sądu Okręgowego w Białymstoku.”

Tak do końca zresztą sąd nie jest co do tego przekonany – we wcześniejszej informacji  podał bowiem: „Postanowienie o ogłoszeniu upadłości można zaskarżyć w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia z uzasadnienia (sic - dop. MPK) dłużnikowi.”

Nie wiadomo zatem, czy zaskarżenie postanowienia złoży dłużnik (Bielmlek) czy wnioskodawca ogłoszenia upadłości (Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie) – wiadomo, że ustalanie statusu Bielmleku jeszcze potrwa…