Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do wicepremiera Janusza Piechocińskiego i ministra rolnictwa Marka Sawickiego o zorganizowanie spotkania samorządu rolniczego z przedstawicielami firm – producentów nawozów i środków ochrony roślin "w celu omówienia możliwości na rynku i wypracowania stanowiska" dotyczącego możliwości obniżenia cen nawozów i środków ochrony roślin.

W komunikacie prasowym KRIR czytamy: „Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się w dniu 18 lutego 2015 r. do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego w kwestii aktualnej sytuacji na rynku paliw oraz powiązanych z tym cen nawozów i środków ochrony roślin.

Zarząd KRIR zauważył, że w ostatnim czasie ceny oleju napędowego oraz gazu uległy znacznej obniżce (ON około 1,00 zł w porównaniu do początku lutego 2014 r.), co jednak w żaden sposób nie przełożyło się na obniżkę cen nawozów i środków ochrony roślin. Producenci nawozów i środków ochrony roślin często podnoszą argument, iż koszty transportu w są w dużej części składową ceny ich produktów. Ponadto, przy produkcji nawozów azotowych, 80 proc. kosztów ich wytworzenia to koszt gazu. W sytuacji niższej ceny paliw – analogicznie – ceny nawozów i środków ochrony roślin także powinny ulec obniżeniu. Takich tendencji jednak nie można zauważyć na rynku.

W związku z tym, Zarząd KRIR zwrócił się do Wiceprezesa Rady Ministrów o zorganizowanie spotkania samorządu rolniczego z przedstawicielami firm – producentów nawozów i środków ochrony roślin w celu omówienia możliwości na rynku i wypracowaniu stanowiska w powyższej sprawie.”