Po naszym ostatnim artykule dotyczącym umorzeń długów przez KOWR:

wielu rolników pytało redakcję, komu konkretnie KOWR umorzył wymienione w tekście zadłużenie.

Ta lista osób oraz firm jest do wglądu dla każdego - przypomnijmy - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz trybu postępowania w tych sprawach, KOWR ma obwiązek prowadzić publicznie wykaz umorzeń kwot powyżej 100 tys. zł.

Podajemy więc na podstawie tego wykazu, komu w ostatnim czasie KOWR umorzył dług: 

Lp. Dłużnik

Data

umorzenia

Kwota

umorzenia

Podstawa

prawna

(Rozporządzenie Ministra Rolnictwa)

1 Zakład Rolno-Przemysłowo-Handlowy w Rozkoszy Sp. z o.o. 05.12.2017 r. 253.707,25 zł z dnia 19.11.2009 r. § 2 ust. 1 pkt 2 i 3
2 Henryk Jacuniak 28.12.2017 r. 198.469,39 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1 pkt 4
3 Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego "Przem-Pasz" 14.02.2018 r. 340.279,50 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1 pkt 2 i 3
4 Wiesław Brzozowski 28.03.2018 r. 163.419,75 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1 pkt 1 i 5
5 Wiesław Brzozowski 28.03.2018 r. 2.640.528,03 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1 pkt 1 i 5
6 RFC Sp. z o.o. 27.08.2018 r. 1.731.072,59 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1 pkt 2 i 3
7 IKEDA Sp. z o.o. 10.10.2018 r. 120.669,04 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1 pkt 2 i 3
8 „PORTA NOVA” Sp. z o.o. z siedziba w Nowogardzie 05.07.2019 r. 265.814,72 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1 pkt 2 i 3
9 Marian Cugier 31.03.2020 r. 755.326,16 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 4 pkt 1 i 4
10 Marian Fryza 16.06.2020 r. 199.186,24 zł

z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1 pkt. 1

11 Skarb Państwa-Starostwo Powiatowe w Słubicach odpowiadające za zobowiązania ROLSTAN sp. z o.o. z siedziba w Radowie 01.09.2020 r. 1.888.507,13 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1 pkt. 5
12 Piotr Chilecki i Henryk Radziwiłł wspólnicy spółki cywilnej Prywatne Gospodarstwo Rolne CHR-s.c Piątkowo 07.09.2020 r. 608.637,98 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1 pkt. 1
13 Piotr Chilecki i Henryk Radziwiłł wspólnicy spółki cywilnej Prywatne Gospodarstwo Rolne CHR-s.c Piątkowo 07.09.2020 r. 744.896,32 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1 pkt. 1
14 Spółdzielnia Mleczarska Września 04.09.2020 r. 376.284,31 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 6
15 ROLSAD Sp. z o.o. 16.09.2020 r. 737.152,47 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1
16 IŁROL Sp. z o.o. 08.09.2020 r. 355.116,01 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1 pkt. 2,3,5
17 Jacek Rutkowski 31.12.2020 r. 251.080,63 zł z dnia 31.10.2017 r. § 4 ust. 3 w związku z § 2ust. 1 pkt. 5
18 Skarb Państwa-Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu odpowiadające za zobowiązania Plon Sp. z o.o. z siedzibą w Goraju 25.05.2021 r. 582.400,07 zł z dnia 31.10.2017r. § 2 ust. 1 pkt. 5
19 Bochnia Park 1 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie 30.06.2021 r. 252.344,61 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1 pkt. 2 i 3
20 Andrzej Pietrzak 23.07.2021 r. 162.859,82 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1 pkt. 5
21 Mazowieckie Centrum Logistyczne Sp. z o. o 21.07.2021 r. 312.611,00 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1 pkt. 3 i 5
22 „BUDRYS” S.C. Przetwórstwo Rolno-Spożywcze Bogusław Litwin, Wiesław Litwin, Ryszard Litwin 21.07.2021 r. 312.611,00 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1 pkt. 3 i 5
23 Gmina Lubiszyn  15.11.2021 r. 886.570,19 zł z dnia 31.10.2017 r.§ 2 ust. 5
24 Tadeusz Ruksza  15.02.2022 r. 337.239,47 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust 1 pkt 5
25 PP-U „Olpart” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Olsztynie  21.02.2022 r. 394.639,07 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust.1 pkt 2 i 3
26 Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowo-Handlowe „Karłowicki Silos” Sp. z o.o.  30.05.2022 r. 2.292.100,47 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1 pkt 2 i 3
27 Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórczo-Handlowe „BRZEZINA” Sp. z o.o. 29.06.2022 r. 730.248,02 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust 1 pkt 3
28 Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowo-Usługowe „DĄBRAD-ROL”  28.07.2022 r. 1.777.903,28 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1 pkt 3
29 Skarb Państwa – Starosta Powiatowy w Świebodzinie odpowiadający za zobowiązania EDGA Sp. z o.o. z siedzibą w Myszęcinie 30.08.2022 r. 1.387.577,13 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1 pkt 3
30 „ECO-ENERGY” Sp. z o.o. 31.08.2022 r. 482.526,85 zł z dnia 31.10.2017 r. § 2 ust. 1 pkt 1-3 i 5
31 Bogumił Głażewski 13.09.2022 r. 2.929.338,30 zł z dnia 31.10.2017 r. § 4 ust. 3 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1

Jacyś znajomi?

W załączeniu także do wglądu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz trybu postępowania w tych sprawach.