Przykład Niemiec pokazuje, że to nie jest dobry czas na konwersję europejskich gospodarstw i produkcje ekologiczną. Konsumenci rezygnują tam z kupowania droższej żywności eko.

Federalne Stowarzyszenie Żywności Naturalnej i Produktów Naturalnych zebrało dane ze sprzedaży za trzy pierwsze miesiące bieżącego roku. Okazało się, że w porównaniu rok do roku tego samego okresu, sklepy i supermarkety sprzedały dużo mniej towarów ekologicznych. W marcu dzienna sprzedaż żywności ekologicznej była aż o 18 proc. niższa w zestawieniu z marcem 2021 roku! Statystyki są nieubłagane - podobne porównanie roku 2020 i 2021 wykazało znaczne wzrosty na rynku żywności organicznej.

Badacze rynku są zgodni – to skutek wojny na Ukrainie, rosnącej inflacji i kosztów utrzymania, galopujących cen i ogólnej niepewności społeczeństwa. Jak donosi rolniczy portal Agrarheute, pogarszają się też nastroje wśród rolników ekologicznych. Sytuacja bowiem dowodzi, że unijne strategie nie wytrzymują konfrontacji z rynkiem, a założenia polityków z Brukseli maja charakter wyłącznie „życzeniowy”, oderwany od realiów życia z chudnącym portfelem. „Między wojną a inflacja nie ma miejsca dla marchewki organicznej” – podsumowuje Agrarheute.

Jak wskazuje branżowy portal, ani obecna sytuacja międzynarodowa, ani rosnące koszty produkcji przy spadających obrotach gospodarstw nie zachęcają rolników do konwersji, zgodnie z roszczeniami Brukseli. Rynek jasno pokazał, że branża eko jest kapryśna i zbyt zależna od „pogody” w polityce. Rolnicy konwencjonalni nie kwapią się do konwersji, na której mogą stracić.

Agrarheute wyrokuje w związku z tym, że Niemcom nie uda się osiągnąć wyznaczonego przez polityków celu, jakim jest 30 proc. gruntów dla produkcji ekologicznej. To wymagałoby dużo większego od zakładanego wsparcia dla rolników ekologicznych. Rząd musiałby więc podjąć konkretne decyzje i złożyć jasne deklaracje, aby umożliwić rolnikom planowanie. Należałoby się również przyznać do błędów i powiedzieć konsumentom prawdę: że żywność ekologiczna ma swoją cenę.