- Jest wiele sytuacji, kiedy producent surowca wycofuje się z kontraktów – mówił Paweł Nowakowski, prezes zarządu Makarony Polskie SA. - Dlatego należałoby się zastanowić nad tym, jak zapobiec temu procederowi, ponieważ wsparcie kontraktacji jest sposobem na uniknięcie bardzo dużych wahań rynkowych i spekulacji na rynku, ponieważ kontraktacja zapewnia możliwość dostawy surowców po zakontraktowanej cenie i zapewnia bezpieczeństwo przetwórcy przy nabyciu surowca i zaplanowaniu kosztów wytworzenia i zakontraktowaniu sprzedaży. W związku z tym tworzenie powiązań między producentami surowców, przetwórcami i handlem musi się opierać na kontraktowaniu.

O tym, że rolnicy mają różne doświadczenia z kontraktację, przypomniał Marek Sawicki. Kilka lat temu z dostawcami rzepaku zawierano kontrakty na ceny stanowiące 20-30 proc. ceny możliwej do otrzymania kilka miesięcy później, dlatego konieczna jest większa wzajemna odpowiedzialność za siebie w tych ogniwach łańcuchu finansowego.

- Nawet jeśli są umowy kontraktacyjne, to ich strony muszą czasami ustąpić, muszą widzieć wspólny interes tej długofalowej współpracy, żeby nie zdawać się tylko i wyłącznie na globalny obrót towarami, może duży wytwórcy mogą sobie na to pozwolić, ale małe i średnie przedsiębiorstwa nie – mówił Sawicki.