Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2019 rok, przyjęte 24 lipca przez Sejm, nie wywołało szczególnego zainteresowania posłów. Podczas debaty w Sejmie ograniczenie czasu i połączenie kilku tematów nie pozwoliły na głębszą dyskusję.

W kwestii wykonania budżetu na cele rolne wypowiedział się poseł Robert Telus, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak stwierdził, był to jeden z najlepszych budżetów i jedno z najlepszych wykonań budżetu.

- Dochody co do planu wykonaliśmy w dziedzinie rolnictwa w 693% – 693% - mówił poseł. - Przede wszystkim to są dywidendy ze spółek państwowych. Te dywidendy tak mocno wzrosły, że przyniosły tak duży wzrost dochodów w budżecie w dziedzinie rolnictwa. Ale to też jest kwestia gospodarki nieruchomościami przez KOWR w tym momencie. Mówię tu o dzierżawach. Tak wzrosły przychody z dzierżawy. To oznacza, że rolnikom opłaca się dzierżawić i płacić za dzierżawę, co przynosi tak wielkie zyski, wpływy do naszego budżetu.

Trzeba zauważyć, że NIK wskazała jako błąd - powtarzany od kilku lat – nieuwzględnianie już w planowanym budżecie większych wpływów, spodziewanych z tytułu podwyższonego czynszu dzierżawnego.

A jak wygląda kwestia „mocnego wzrostu dywidend”, o którym mówił poseł Robert Telus? Jakie dywidendy ze spółek państwowych i tych, w których KOWR posiada udziały, przekazano w 2019 roku do skarbu państwa? – zapytaliśmy w KOWR. Odpowiedź jest jednoznaczna: „W Spółkach, w których Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa posiada udziały na chwilę obecną nie były wypłacane dywidendy.”

Zauważmy jeszcze, że brak dywidend prezes Elewarru Daniel Alain Korona wskazywał jako jedną z przyczyn sprzedaży w ubiegłym roku udziałów posiadanych w Elewatorze Sieradz.

Więcej:

Czy Korona opyli resztę Elewarru?

Czy zatem trzeba spodziewać się teraz wyprzedaży przez KOWR także udziałów posiadanych w pozostałych spółkach?

Przypomnijmy, że NIK wskazała niedawno, że pogarszająca się sytuacja finansowa spółek hodowli koni grozi upadłością podmiotów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej i może stanowić zagrożenie dla stabilności hodowli koni – zalecono rozważyć zmianę statusu prawnego tych podmiotów.

Więcej: 

NIK krytycznie o państwowych spółkach hodowli koni

Wynik finansowy netto spółek hodowlanych KOWR spada od dwóch lat.

Więcej:

Spółki hodowlane KOWR od dwóch lat z coraz gorszym wynikiem

O sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa w 2019 roku i jego ocenie przez NIK czytaj też:

NIK o nieprawidłowościach dotyczących poręczeń z ZWRSP