Jak mówił pół roku temu ówczesny minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, opracowano koncepcję Krajowej Grupy Spożywczej i teraz wchodzi ona w fazę wykonawczą, realizowaną w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Ministerstwo Aktywów Państwowych miało realizować koncepcję KGS w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową.

Więcej:

Krajowa Grupa Spożywcza pozostaje w sferze mitów

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej właśnie na interpelację posłów Doroty Niedzieli i Kazimierza Plocke – jest cokolwiek inaczej, niż mówił pół roku temu ówczesny minister rolnictwa.

Andrzej Śliwka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, rozwiewa przeświadczenia żywione przez byłego ministra.

Przede wszystkim podaje, że nie ma koncepcji KGS, a samo MAP w ogóle nad nią nie pracuje.

Pracuje nad tym… Krajowa Spółka Cukrowa, a dokładniej KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, która  świadczy na rzecz KSC S.A. usługi doradcze w zakresie przygotowania i realizacji procesu konsolidacji. Umowę zawarto 30 kwietnia 2020 r. i MAP nie jest stroną zawartej pomiędzy KSC S.A. i KPMG  umowy - „wobec tego nie jest uprawniony do udzielania informacji dotyczących tej umowy, w tym również o jej zakresie, produktach ani o cenie za wykonane usługi.” Dodajmy – ani terminie zakończenia prac.

Jak zapewnił wiceminister Andrzej Śliwka, Ministerstwo Aktywów Państwowych nie ponosiło dotychczas kosztów z tytułu prac nad projektem konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej.

A co robi MAP, aby powstała KGS? Otóż zdaje się nie czekać na wyniki i koncepcje KGS zamówione przez KSC – albo dubluje pracę wykonaną przez KPMG Advisory: „Obecnie trwają szczegółowe analizy spółek wytypowanych przez Doradcę KSC S.A. do konsolidacji, które wejdą w skład grupy kapitałowej po podjęciu w tym zakresie decyzji w oparciu o wyniki analiz i rekomendację Doradcy. Proces zmierzający do utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej jest na zaawansowanym etapie. Jego zakończenie planowane jest w pierwszym półroczu przyszłego roku.”

Słowem – w sprawie KGS po pół roku nic się nie zmieniło, wciąż jest tak,  jak pisaliśmy w przypomnianym wyżej tekście.

Cała odpowiedź na interpelację – w załączniku.

Przypomnijmy, że celem holdingu spożywczego miała być stabilizacja rynków rolnych.