Od października producenci rolni mogą w bardziej intuicyjny sposób znajdować rozwiązania finansowe Banku BNP Paribas, najlepiej odpowiadające ich konkretnym potrzebom związanym z prowadzeniem i rozwojem gospodarstwa rolnego. Wszystko dzięki nowemu narzędziu - Kredytomatowi, które jest dostępne dla wszystkich i bez opłat na portalu Agronomist.pl.

Wdrożenie Kredytomatu wpisuje się w nowe podejście do oferowania usług finansowych i ubezpieczeniowych dla rolników na rynku. W tym innowacyjnym modelu, potencjalny klient nie traci czasu na często dość uciążliwe sprawdzanie wszystkich produktów danego banku oraz samodzielną analizę dostępnych opcji, ponieważ najlepsze rozwiązanie dobiera dla niego narzędzie, jakim jest Kredytomat. Rolnik i jego potrzeby są punktem wyjścia do niemal automatycznego i precyzyjnego doboru rozwiązań finansowych. Dzięki temu może optymalizować swój czas i skupić się na działaniach biznesowych.

Mechanizm działania Kredytomatu jest prosty – wystarczy, że rolnik wejdzie na portal Agronomist.pl, odnajdzie narzędzie wśród dostępnych i uruchomi je. Model potrzebuje jedynie poznać cel finansowania, by przeprowadzić użytkownika krok po kroku przez cały proces doboru produktu. Po drodze może, ale nie musi zadać kilka pytań doprecyzowujących potrzebę. Na końcu procesu pojawiają się maksymalnie trzy propozycje produktów najlepiej odpowiadających na potrzebę finansowania oraz produkty uzupełniające.

W Kredytomacie ujęte są wszystkie formy finansowania oferowanego przez Bank BNP Paribas producentom rolnym: kredyty inwestycyjne na różne cele, w tym w opcji z dofinansowaniem (m.in. zakup maszyn i urządzeń, gruntów, gospodarstwa, założenie plantacji wieloletniej, rozwiązania proekologiczne), kredyty na finansowanie działalności bieżącej, a dodatkowo leasing oraz wynajem długoterminowy samochodów. Kredytomat obejmuje też rachunki bankowe do obsługi działalności oraz różne rodzaje ubezpieczenia, m.in. nieruchomości, maszyn, zwierząt czy upraw. Narzędzie daje też możliwość zamówienia rozmowy z Agro Ekspertem, który może wyjaśnić detale poszczególnych rozwiązań i pomóc w dopełnieniu formalności.

Kredytomat został przygotowany dla wszystkich producentów zarówno w kontekście ich bieżących potrzeb, ale również z myślą o inwestycjach, które sektor produkcji żywności będzie podejmować w przy wsparciu środków ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Kwota ponad 9 mld euro, która zasili polskich rolników poprzez instrumenty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, będzie wspierać transformację produkcji i przetwórstwa surowców rolnych.

Kredytomat to kolejne narzędzie na portalu Agronomist.pl, ułatwiające działalność i rozwój gospodarstw i produkcji rolnej. Dokładnie 3 miesiące temu Bank BNP Paribas udostępnił AgroEmisję – prosty i intuicyjny kalkulator emisji gazów cieplarnianych, który jest dla producentów rolnych ułatwieniem w przygotowaniach do Europejskiego Zielonego Ładu oraz w transformacji w stronę zrównoważonych standardów produkcji.