Zdaniem prezesa Szmulewicza, mając na względzie wysokie koszty ponoszone przez producentów mleka i kryzys związany z rosyjskim embargo, należy:
● wprowadzić rozwiązania prawne umożliwiające rolnikom w państwach członkowskich rozłożenie opłaty za przekroczenie kwot mlecznych na raty;
● dokonać korekty poziomów cen interwencyjnych dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku, tak, aby zapewnić rzeczywiste funkcjonowanie tego mechanizmu w sytuacjach kryzysowych;

Na rynku wieprzowiny KRIR popiera działania stabilizujące rynek, w tym dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Nie należy ograniczać z góry tego mechanizmu do słoniny i asortymentu podrobów wieprzowych, do których zastosowanie miałby inny mechanizm.

W dłuższej perspektywie czasowej, według KRIR, zasadne jest działań skierowanych na znoszenie barier weterynaryjnych oraz poszukiwanie i zdobywanie nowych rynków zbytu. W tym celu nie należy również wykluczać uruchomienia refundacji wywozowych dla wieprzowiny oraz mleka i przetworów mlecznych.