Przekazano „Panu Premierowi następujące wnioski do natychmiastowej realizacji”:

1.       Doprowadzić do jak najszybszego uwolnienia Polski od wirusa ASF oraz zredukowania skutków ekonomicznych dla producentów trzody chlewnej,

2.       Przeprowadzić proces legislacyjny ustawy Prawo łowieckie zapewniającej poszanowanie własności prywatnej oraz niezależną, prawidłową wycenę szkód łowieckich

3.       Wesprzeć rodzimą produkcję trzody chlewnej

4.       Rozwiązać problem obrotu ziemią rolną w Polsce.

Zapowiedziano następne spotkanie za dwa tygodnie i poinformowano, że „Wicepremier Janusz Piechociński zaprosił do stałej współpracy przy projektowaniu przepisów ustawy Prawo łowieckie trzech przedstawicieli izb rolniczych.”

Dzień wcześniej Piechociński spotkał się z Władysławem Serafinem i KZRKiOR.