W połowie grudnia ub.r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych po raz kolejny zwrócił się do Ministra Rolnictwa o to, by spółka Elewarr w pełni wykorzystywała oraz zwiększała swoje możliwości skupowe w okresie żniw i tym samym wywierała większy wpływ na krajowy rynek zbóż i oferowane na nim ceny. KRIR przypomina we wspomnianym wniosku, że Elewarr jest państwową spółką, w której stuprocentowe udziały posiada KOWR, a głównym celem jej działalności winno być stabilizowanie rynku zbóż i rzepaku oraz zabezpieczenie powierzchni magazynowych w ramach centrów interwencyjnych skupu zbóż.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na apel KRIR poinformowało, iż Elewarr "stara się powiększać swoje możliwości skupowe", czego dowodem są prowadzone inwestycję. Oprócz rozbudowy magazynów spółka nie wyklucza również zakupu istniejących obiektów.

W piśmie MRiRW czytamy:

"Elewarr Sp. z o.o. jest podmiotem, który m.in. skupuje zboże od rolników w okresie żniwnym, przechowuje je w swoich elewatorach i sprzedaje z marżą w okresie następnym spełniając również przy tym wymóg rotacji rezerw strategicznych Agencji Rezerw Materiałowych. Spółka Elewarr posiada obecnie 17 obiektów (elewatorów i magazynów płaskich) o łącznej powierzchni magazynowej 692 tys. ton w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko–pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, lubuskim, lubelskim i podkarpackim.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony producentów zbóż Spółka stara się powiększać swoje możliwości skupowe. W 2019/2020 roku Elewarr Sp. z o.o. zrealizowała w Rzeszowie pierwszy etap inwestycji tj. powiększyła swoją powierzchnię magazynową o 9 tys. ton. W planach jest również drugi etap inwestycji w Rzeszowie na 11 tys. ton powierzchni magazynowej oraz modernizacja i rozbudowa magazynu w Braniewie (woj. warmińsko-mazurskie) do 8 -10 tys. ton powierzchni magazynowej. Należy zaznaczyć, że spółka nie wyklucza także zakupu elewatorów od innych podmiotów po analizie rentowności takich przedsięwzięć".

Jednocześnie w odpowiedzi do samorządowców MRIRW odnosi się do sytuacji cenowej na rynku zbóż: "(...) Ceny ziarna w Polsce w bieżącym sezonie, pomimo rekordowych zbiorów, pozwalają na osiągnięcie znaczącego wzrostu dochodowości z ich uprawy. Do wzrostu cen przyczynia się bowiem m.in. duży popyt eksportowy na polskie zboże. Ceny wszystkich monitorowanych zbóż (wg Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) na początku stycznia br. były wyższe niż rok wcześniej od 2,6% w przypadku żyta konsumpcyjnego, do 25,7% w przypadku pszenicy konsumpcyjnej, która kosztowała 895 zł/t".