Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskował do Ministra Klimatu i Środowiska oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby przeanalizować możliwości zmiany granic niektórych obszarów Natura 2000.

"Wkrótce minie 20 lat od rozpoczęcia w Polsce procesu wyznaczania obszarów Natura 2000. Jest to czas wystarczająco długi aby ocenić, czy obszary te zostały wyznaczone w sposób zasadny, czy służą ochronie cennych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk, które występują w sposób szczególny na danym terenie." - czytamy w informacji zamieszczonej przez KRIR. W opinii izb to wystarczający czas na to, by ocenić zasadność i skutki wytyczenia obszarów chronionych.

Skutki ekonomiczne

Izby stoją na stanowisku, że mając na względzie konsekwencje społeczno-gospodarcze związane z prowadzeniem działalności rolniczej na obszarach Natura 2000, należy ponownie zweryfikować zasadność wyznaczenia niektórych obszarów chronionych lub też - gdy zachodzi taka potrzeba - zmienić ich zasięg czy przebieg granic.

Samorząd rolniczy wystąpił więc do odpowiedzialnych resortów o przedstawienie informacji, czy istnieją procedury zniesienia ustanowionych obszarów Natura 2000. "Zważywszy, że obszary Natura 2000 muszą być wyznaczone na podstawie kryteriów naukowych, czy wystarczającym argumentem za zniesieniem tych ograniczeń będą ekspertyzy, które wykażą, że nie są zasadne niektóre obszary chronione na terenie rolniczym?" - docieka także w przesłanym wniosku KRIR.