Gospodarstwa te miały większy potencjał produkcyjny już zanim przystąpiły do programu. Po skorzystaniu z programów PROW „Ułatwianie startu młodym rolnikom” (działanie 112) lub „Modernizacja gospodarstw rolnych” (działanie 121), ich pozycja jeszcze poprawiła się.

Słuszne jest stwierdzenie, że z działania 112 i 121 korzystały gospodarstwa silniejsze ekonomicznie, charakteryzujące się większą efektywnością ekonomiczną – konkludują autorzy ekspertyzy "Wyznaczenie wartości dodanej brutto dla gospodarstw korzystających z pomocy w ramach PROW 2007-2013”. - Jest prawdopodobne, że należą zatem do tych grup gospodarstwa, które już na „starcie” właściwie realizowały obraną strategię finansową i ulepszały wykorzystywane techniki i technologie produkcji, o czym informowała ich wysoka stopa reprodukcji majątku trwałego. Zapewne więc i ta sytuacja wpłynęła na różnice we wzroście wartości dodanej brutto pomiędzy beneficjentami działania 112 i 121, a właścicielami gospodarstw pozostałymi.

Gospodarstwa, które skorzystały ze środków PROW, zwiększyły wartość dodaną brutto więcej niż pozostałe, ich przewaga nad konkurencją wzrosła zatem jeszcze bardziej.