Analiza rynku prowadzona przez KZRKIOR wykazała, iż podmioty skupowe zastosowały w ostatnich tygodniach rażąco niskie ceny skupu wieprzowiny. Jednocześnie w sieciach supermarketów jak i w sklepach spożywczych nie da się zauważyć spadku cen gotowych wyrobów z mięsa wieprzowego.

Mamy do czynienia ze zjawiskiem zmowy cenowej i wykorzystywania sytuacji w związku z trwającym embargiem rosyjskim do stosowania niskich cen skupu mięsa wieprzowego, co można nazwać okradaniem rolników. KZRKIOR oczekuje od prezesa Najwyższej Izby Kontroli wyjaśnienia, kto korzysta na dużych różnicach cen żywca w stosunku do cen detalicznych. Cena żywca wieprzowego w niektórych rejonach kraju spadła już nawet poniżej 3 zł/kg, co całkowicie rujnuje producentów trzody chlewnej doprowadzając do ich bankructwa. Jest również wiele przypadków samobójstw z tego powodu.

Według informacji KZRKiOR, zapaść cenowa i spadek rentowności spowodowany jest również zmową cenową przetwórców, handlowców i podmioty skupujące, w tym szczególnie żywiec wieprzowy.

Mimo drastycznego spadku cen skupu żywca wieprzowego, konsumenci nie odczuwają spadku cen mięsa wieprzowego i jego przetworów w handlu detalicznym

Co ciekawe jednymi z największych eksporterów polskiej żywności są sieci handlowe.

KZRKiOR wnioskuje o przeprowadzenie kontroli mającej na celu wyjaśnienie, dlaczego podmioty skupujące żywiec wieprzowy stosują tak niskie ceny.