– Sytuacja na rynku nawozów staje się bardzo trudna. Wiele osób obawia się jej skutków – mówił minister Grzegorz Puda podczas konferencji prasowej zorganizowanej bezpośrednio po spotkaniu w siedzibie Przedstawicielstwa KE w Polsce.

Minister przypomniał, że wzrost cen nawozów nie jest bezpośrednio związany z obszarem rolnictwa, a raczej z ceną gazu, która również w ciągu bardzo krótkiego czasu wzrosła o kilkaset procent w skali globalnej.

- Problem, o którym dziś mówimy to problem nie tylko Polski, nie tylko Europy, ale jest to już problem globalny, ponieważ ceny gazu na rynkach całego świata uległy znacznemu podniesieniu – zaznaczył Grzegorz Puda. - To spowoduje również wiele problemów, z którymi będziemy musieli w konsekwencji zmierzyć się w najbliższym czasie, dlatego aby ich uniknąć, spotkałem się dziś z Komisarzem Wojciechowskim – dodał.

Minister Puda: wysokie ceny nawozów to zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego Europy

Jak zaznaczył szef resortu rolnictwa, wzrost cen nawozów dotyczy wszystkich krajów europejskich. Według informacji Grzegorza Pudy, w części z nich w ogóle zaprzestano produkcji nawozów. Wymienił tu m.in. Francję, Czechy, Słowację, Węgry, Hiszpanię, Niemcy, Holandię i Portugalię.

- To bardzo zły sygnał dla rolników, bo to oznacza, że jesteśmy w dużej niepewności co do tego, czy nawozy w ogóle pojawią się na rynkach: polskich czy europejskich – dodał minister na konferencji.

Zwróciłem się do pana komisarza Wojciechowskiego z prośbą o bardzo szybką reakcję Komisji Europejskiej w tej sprawie. Chcę, aby zauważyła ona ten problem ponieważ zagraża on bezpieczeństwu żywnościowemu Europy – poinformował minister Grzegorz Puda.

Polski minister przypomniał, że wzrost cen gazu wpływa na cenę nawozów, a to z kolei ma bezpośrednie przełożenie na ceny żywności. Dlatego według ministra muszą być pilnie podjęte działania na poziomie Unii Europejskiej.

- To bardzo ważne, żeby nie mówić już tylko o cenach nawozów, a o możliwych skutkach tego, co się wydarzy, jeśliby doszło do tak drastycznego stałego wzrostu cen nawozów. Możemy mieć do czynienia z dużym kryzysem w cenach żywności w całej Europie, a to może również powodować z jednej strony kryzys gospodarczy, ale również kryzys społeczny – ocenił sytuację Grzegorz Puda.

- W związku z tym wszystkim poprosiłem Pana Komisarza o to, aby z jednej strony podjął wszystkie możliwe działania na poziomie KE, a z drugiej strony o przeanalizowanie możliwości wsparcia finansowego (...) dla tych wszystkich, którzy na co dzień zajmują się rolnictwem i dla których te nawozy są bardzo istotne – dodał.

Szef polskiego resortu rolnictwa zwrócił też uwagę, że niezbędna jest dywersyfikacja na wypadek kryzysu spowodowanego wzrostem cen nawozów czyli większe wykorzystywanie nawozów naturalnych i bardziej precyzyjne wykorzystywanie nawozów chemicznych i mineralnych.

- Polskie rolnictwo na tle Europy jest bardziej zrównoważone niż w innych krajach. To akurat dobra informacja ponieważ mamy możliwości wykorzystywania alternatywnych źródeł azotu, fosforu czy potasu czyli obornik czy gnojowicę, ale również nawozy, które są wytwarzane z odpadów. I tu wielki apel do wszystkich rolników, żeby myśleć już teraz, w jaki sposób można zgromadzić i zastosować w przyszłości te naturalne nawozy po to, aby ograniczyć zużycie nawozów mineralnych – stwierdził minister Puda.

- Jesteśmy w momencie, w którym nie ma co teraz mówić o emisjach w rolnictwie. Raczej należałoby się zastanowić w jaki sposób z produkcji zwierzęcej wykorzystać jak najwięcej tych naturalnych nawozów, które mogą nam trochę zdywersyfikować to ryzyko nawozowe w naszym kraju – dodał.

Komisarz Wojciechowski: będziemy analizować tę sytuację

Komisarz Janusz Wojciechowski podziękował ministrowi Grzegorzowi Pudzie za zwrócenie uwagi na problem. Podkreślił, że polski minister jako pierwszy podniósł formalnie problem wzrostu cen nawozów.

– Po dzisiejszych rozmowach z ministrem Pudą, który formalnie zwrócił się o zajęcie się tematem, już podjąłem konkretne działania. Ten problem znajdzie się w agendzie na już podczas najbliższego powiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa KE, w poniedziałek i wtorek podczas posiedzenia w Luksemburgu – poinformował komisarz Wojciechowski.

Komisarz Wojciechowski zapewnił, że polecił już przygotowanie wstępnych analiz tego problemu przez Dyrekcję Generalną ds. rolnictwa. - Będziemy analizować szybko tę sytuację i możliwości jakie są zarówno ze strony UE, jak i państw członkowskich: co jest do zrobienia, aby tę trudną sytuację złagodzić – stwierdził w czasie konferencji prasowej.

Również unijny komisarz podkreślił, że niezbędny jest powrót do szerszego wykorzystania obornika, jako tradycyjnego sposobu nawożenia gleby.
- Myślę, że bardzo ważne jest to, co Pan minister powiedział odnośnie tej alternatywy. Obecnie obserwowany kryzys na rynku nawozów jest sygnałem, że musimy bardziej uniezależnić nasze rolnictwo na ile to jest możliwe od zewnętrznych dostaw – stwierdził Janusz Wojciechowski.

- Trzeba do tego wrócić, na ile to jest możliwe. W nowej WPR, zwłaszcza w ekoprogramach jest bardzo wiele możliwości wspierania właśnie takiego naturalnego rolnictwa, związanego z naturalnym nawożeniem. To jest taka długoterminowa odpowiedź na ten obecny kryzys i w tym kierunku bardzo mocno pójdziemy. Mamy obecnie kluczowy etap w przygotowaniach Planów Strategicznych i jestem głęboko przekonany, że ta kwestia: uniezależnienia rolnictwa od przemysłu nawozowego, będzie jedną z bardziej istotnych – dodał.

Zaznaczył także, że stosowanie rolnictwa precyzyjnego pozwala na redukcję ilości stosowanych nawozów chemicznych i mineralnych.

- Jeśli chodzi o ceny energii – KE przedstawi w przyszłym tygodniu swoją oceną sytuacji i możliwe narzędzia jakie będą do zastosowania zarówno na europejskim jak i krajowym poziomie – zaznaczył także Komisarz Janusz Wojciechowski.