Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło materiał dotyczący stanu obecnego oraz przyszłości uprawy i przetwórstwa konopi włóknistych, przygotowany na jutrzejsze posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie.

Jak podano, mamy dobre warunki do uprawy konopi, odpowiednią wiedzę plantatorów, zaplecze naukowo-badawcze i pewną współpracę plantatorów z przetwórcami, opartą na umowach kontraktacyjnych. Jeśli produkcja konopi pozostaje segmentem niszowym, to tylko dlatego, że konkurencja ze strony bawełny i włókien syntetycznych jest silna, a w Polsce działa niewiele zakładów przetwarzających włókna naturalne.

Rośliny włókniste uprawiane są głównie na olej. Rośnie popyt na nasiona w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, oraz na włókno w przemyśle tekstylnym i do wyrobów technicznych. Płatności bezpośrednie mają duży udział w dochodach plantatorów. 

Uprawa i skup prowadzone są za zezwoleniem.

Od 2012 roku areał upraw wzrósł z 0,6 ha do ok. 3 tys. ha i w tym roku przewidywany jest jego kolejny wzrost.

Nasiona konopi są przetwarzane w małych i średnich olejarniach lub zakładach zielarskich. Słoma konopna jest przekształcana na włókno jednopostaciowe i długie, a także na przędze.

Wraz ze wzrostem areału, spada stawka płatności związanych z produkcją konopi – w 2015 roku wynosiła 572 zł na ha, a w 2019 już tylko 135,44 zł na ha.

Jak podano, rośnie zainteresowanie roślinami włóknistymi nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Stany Zjednoczone i inne rynki międzynarodowe są zainteresowane zakupem konopi z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Rośnie areał upraw na wiechy na potrzeby produkcji CBD (do leków i suplementów diety).

Podkreślono jednak, że uprawy na cele nasienne i zbór wiech nie gwarantują dobrej jakości włókna. Obserwuje się wzrost zainteresowania długim włóknem. Jak stwierdzono, w Polsce jest za mało form przetwarzających na włókno słomę roślin włóknistych, choć obserwuje się zainteresowanie uruchomieniem takiego przetwórstwa.

„W związku z powyższym istnieje potrzeba dalszego rozwoju przetwórstwa roślin włóknistych, głównie konopi w Polsce” – podaje MRiRW. Jak dodano, będzie kontynuowana płatność do upraw konopi, a projektowane przepisy przewidują stosowanie płatności związanych z produkcją również po roku 2021.

Czytaj też: Jak uzyskać zezwolenie na uprawę konopi włóknistych?