Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, reprezentująca hodowców bydła mlecznego w Polsce, w ramach protestu przeciw zaistniałej sytuacji na rynku mleka organizuje w dniu 27 listopada br. w Warszawie pokojową manifestację, nazwaną „Mleczną pikietą" dla zrzeszonych w Federacji hodowców i producentów mleka oraz pracowników Federacji.

W wydanym komunikacie czytamy:

"Stale pogarszająca się sytuacja na rynku mleka, spadające ceny skupu mleka i drastycznie obniżająca się dochodowość produkcji w polskich gospodarstwach skłoniły nas do wyrażenia naszego niezadowolenia.

Liczymy, że właściwi przedstawiciele kręgu decydentów (minister rolnictwa i rząd), dostrzegą wreszcie determinację producentów mleka i podejmą skuteczniejsze działania, także na forum Unii Europejskiej, prowadzące do poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw.

Chcemy, żeby Komisja Europejska i przede wszystkim unijny komisarz ds. rolnictwa dostrzegli apele unijnych producentów mleka. Zdecydowanie oświadczamy, że nie chcemy płacić kar za przekroczenia limitów produkcji mleka na koniec obecnego i zarazem ostatniego roku kwotowego. W tym względzie solidaryzujemy się z hodowcami bydła mlecznego z innych krajów europejskiej Wspólnoty.

Poza tym chcemy zwrócić uwagę mieszkańców Warszawy na tak ważny problem jakim jest konsumpcja polskiego mleka i polskich przetworów mlecznych. Również przy tej okazji będziemy apelować o ich kupowanie oraz przekonywać o ich niewątpliwych walorach."

„Mleczna Pikieta" odbędzie się 27 listopada br., o godzinie 13.00 przed budynkiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie przy ul. Wspólnej.