- Po trzech kwartałach pogarszania się koniunktura w polskim rolnictwie uległa poprawie - dzielą się wynikami swoich najnowszych badań Konrad Walczyk i Piotr Szajner, analitycy Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. 

Według ich analizy, w III kwartale 2023 r. wartość wskaźnika koniunktury rolnej (IRGAGR) wzrosła – w porównaniu z II kwartałem br. – o 4,7 pkt, do wysokości -21,6 pkt. Dodają, że pomimo wzrostu wartość ta pozostaje niższa niż przed rokiem (o 4,7 pkt).

Poprawa nastrojów rolników?

W ocenie analityków Instytutu, wzrost wartości wskaźnika wynika przede wszystkim z poprawy nastrojów rolników – wartość wskaźnika zaufania, jednej z dwóch składowych wskaźnika IRGAGR zwiększyła się o 8,6 pkt w ciągu kwartału. Wzrosła również wartość wskaźnika wyrównanych przychodów gospodarstw rolnych, drugiej składowej IRGAGR – jest wyższa niż w II kwartale o 2,8 pkt.

- Obecna poprawa koniunktury (w skali kwartału) jest efektem sezonowym, tj. wynikającym z rocznego cyklu produkcji rolnej, uwarunkowanego głównie rytmem wegetacji. Na tle lat poprzednich odnotowana poprawa jest nawet słabsza od przeciętnej, co wynika ze znacznie mniejszego niż zazwyczaj o tej porze roku wzrostu przychodów gospodarstw rolnych. Jest on skutkiem utrzymujących się, niekorzystnych uwarunkowań ekonomicznych produkcji rolnej - podkreślono w informacji IRG SGH.

Poprawiła się sytuacja finansowa gospodarstw?

Zdaniem analityków Instytutu, poprawiła się sytuacja finansowa gospodarstw, i to zarówno w skali kwartału jak i w porównaniu z III kwartałem 2022 r. Wzrosły również – w ciągu kwartału i w skali roku – wydatki na zakup obrotowych środków produkcji, zwłaszcza pasz treściwych, inwestycje i skłonność rolników do finansowania produkcji kredytem.

- Wartości sald prognostycznych testu koniunktury wskazują na powrót optymizmu u rolników – spodziewają się oni dalszej poprawy koniunktury w rolnictwie w IV kwartale br. - podkreślają Konrad Walczyk i Piotr Szajner.