Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki - podczas prezentacji projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - nawiązał do sytuacji ludzi młodych na wsi.

- Dodatkowo dla młodych ludzi, chcę przypomnieć to teraz, mamy projekt działalności bezrejestrowej, a więc minimum formalności, praktycznie zero formalności i bardzo niskie opodatkowanie różnego rodzaju działalności - mówił. - Na przykład dla młodych osób mieszkających na wsi i prowadzących działalność rolniczą wprowadziliśmy rolniczy handel detaliczny. Wcześniej sprzedaż towarów rolniczych, produktów rolniczych w miejscu wytworzenia była obłożona karą grzywny. Znieśliśmy tę karę grzywny i dzisiaj jest możliwość sprzedaży praktycznie bez podatku, a powyżej pewnej kwoty z minimalnym podatkiem. Robimy to po to, żeby w różnych miejscach, gdziekolwiek młodzi ludzie mieszkają, na wsi, w małych miejscowościach, w dużych miastach, wszędzie tworzyć dla młodych lepsze perspektywy, wykorzystywać ich talenty, wykorzystywać ich umiejętności, tworzyć dla nich perspektywę nabywania tych umiejętności.

Posłowie nagrodzili tę wypowiedź oklaskami.