Od 18 listopada br. przez kolejne trzy tygodnie, pszenica na Giełdowym Rynku Rolnym utrzymywała w transakcjach w systemie kursu jednolitego średnią cenę 865 zł/t. 

Jak wynika jednak z wczorajszego, środowego notowania (9 grudnia) - tym razem nabywca zakupił 300 ton pszenicy z magazynu Elewarr w Gądkach w cenie 855 zł/t.

Potwierdzają się zatem obserwacje analityków farmer.pl, że po kilkutygodniowych zwyżkach cen, zarówno w skupach, jak i na giełdach, przyszły obniżki, a najbardziej potaniała pszenica.

Oferowane od dłuższego czasu poprzez Platformę żyto nie cieszy się żadnym zainteresowaniem.

Oczywiście ww. cena pszenicy nie jest tą - która w całości trafi do kieszeni rolnika, bowiem od tej ceny trzeba będzie odliczyć koszt przyjęcia zboża do magazynu autoryzowanego (jest to 7,50 zł/t) oraz koszt miesięcznego przechowania towaru (kolejne 7,50 zł/t za miesiąc), a także prowizję Biura Maklerskiego.

Aby nieco bardziej rozruszać handel na Platformie, Towarowa Giełda Energii zaproponowała jeszcze w październiku zwolnienie do końca roku z opłaty stałej za dopuszczenie do działania na Giełdowym Rynku Rolnym, a także z opłat za złożenie wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych oraz za autoryzację magazynu, jak również zwolnienie z opłaty za złożenie wniosku o przeprowadzenie aukcji.

Z rozmów redakcji farmer.pl z rolnikami wynika, że byliby oni zainteresowani bardziej zwolnieniem z opłat związanych z przyjęciem zboża do magazynu i jego przechowywania. 

Czy TGE planuje obniżyć te opłaty, o których mowa – lub czasowo np. zawiesić – tak jak to czynione jest z innymi opłatami? - zapytaliśmy Pana Grzegorza Muszyńskiego, Dyrektora Biura Rynku Rolnego TGE SA.

- Wysokość opłaty magazynowej jest wypadkową oczekiwań magazynów, które świadczą usługi przechowywania. Pytanie czy mogą być niższe opłaty magazynowe raczej powinno być skierowane do właścicieli magazynów. To po konsultacjach z nimi ustalono cenę usługi. Jeśli pojawią się magazyny świadczące usługi przechowywania zbóż za niższą cenę, możemy wrócić do przedmiotowej sprawy - poinformował redakcję farmer.pl dyr. Muszyński.

Do końca roku TGE planuje uruchomić notowania dla kukurydzy na Platformie Żywnościowej. Zdaniem ekspertów – rok 2020 będzie rokiem kukurydzy. Czy znajdą się chętni, którzy będą chcieli pohandlować tym zbożem na Platformie?

Zachęcamy do zapoznania się także z cenami i ofertą na zboża na gieldarolna.pl