Przed głosowaniem w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym poseł Henryk Kowalczyk poprosił ministra rolnictwa o wyjaśnienie, czy są prowadzone prace nad podatkiem dochodowym w rolnictwie.

- Ustawa była procedowana w Komisji Finansów Publicznych – mówił poseł. - Przedstawiciel Ministerstwa Finansów stwierdził w czasie posiedzenia komisji, że nie są prowadzone żadne prace, jeśli chodzi o podatek dochodowy w rolnictwie, zgodnie z zapowiedziami z exposé pana premiera Donalda Tuska, natomiast już wczoraj powiedział, że rząd prowadzi takie prace. To tyle, jeśli chodzi o przedstawiciela Ministerstwa Finansów.

Natomiast ja widziałem podpisane przez ministra rolnictwa założenia do projektu ustawy o podatku dochodowym w rolnictwie, w których, po pierwsze, podatek dochodowy nie zastępuje podatku rolnego, ale jest obok podatku rolnego, czyli jest dodatkowym obciążeniem podatkowym rolników, a po drugie, płatności bezpośrednie będą podlegały opodatkowaniu wbrew wcześniejszym deklaracjom ministra rolnictwa, ponieważ stanowią przychód w tym podatku dochodowym.

Wobec tego w tej sytuacji mam pytanie do ministra rolnictwa, bo minister finansów składa różne deklaracje: Czy są prowadzone prace w ministerstwie nad podatkiem dochodowym w rolnictwie i czy te dwie sprawy, które wyglądają odwrotnie niż było wstępnie deklarowane, a więc podatek dochodowy jako dodatkowe obciążenie rolników, oprócz podatku rolnego i obciążenie podatkowe dopłat bezpośrednich, czy te informacje są prawdziwe, czy takie prace są prowadzone?

Również poseł Romuald Ajchler domagał się jednoznacznej odpowiedzi:

- Rzeczywiście wiele mitów krąży wokół podatku dochodowego w rolnictwie, między innymi taki, który mówi, że po wprowadzeniu podatku dochodowego w rolnictwie w dalszym ciągu będzie obowiązywał podatek rolny. Panie ministrze, odpowiadając na to pytanie, proszę to albo zdementować, albo potwierdzić.

- Prace studialne nad podatkiem dochodowym w rolnictwie trwają, jest to podatek, który potencjalnie znajduje się w planach prac rządu – odpowiedział wiceminister finansów Janusz Cichoń. - Tak naprawdę jednak to są zaledwie prace studialne, założeń do tego projektu, jeśli chodzi o podatek dochodowy, nie ma.

Ponieważ poseł Henryk Kowalczyk twierdził, że je czytał, wiceminister powtórzył:

- Z pewnością to nie były założenia, może fragmenty jakichś opracowań. Póki co gotowych założeń do tego projektu nie ma.

Równie lapidarnie odniósł się do sprawy minister rolnictwa Stanisław Kalemba.

- Informacje, które przekazał pan poseł Kowalczyk, są bezpodstawne, nieprawdziwe i wprowadzają opinię publiczną w błąd - stwierdził.