Dochód przedsiębiorcy rolnego w Polsce jest niemal 3 razy niższy niż średnia wartość w UE. Pomiędzy 2015 r. a 2018 r., wskaźnik ten w kraju wzrósł od 4 425 EUR do 5 672 EUR, zaś na poziomie Wspólnoty - z 12 388 EUR do 14 227 EUR – podaje „Ocena rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018: Konkurencyjność, innowacja, transfer wiedzy. Raport końcowy”.

Jak tłumaczą autorzy raportu,  „najprostsze wyjaśnienie każe upatrywać przyczyn takiego stanu rzeczy w niższej produktywności polskiego rolnictwa. Inne wyjaśnienie, makroekonomiczne, odwołuje do generalnie niższego poziomu płac w Polsce, których odpowiednikiem dla rolnictwa jest analizowana zmienna. Wreszcie, z pewnością częściowo wpływa na to struktura prowadzonej działalności.” 

W latach 2013-2017 następowała duża zmienność dochodów rolniczych. „Najniższy dochód przedsiębiorcy rolnego został odnotowany w 2015 roku, z kolei najwyższy odnotowano w 2017 r. Widać więc, że w okresie realizacji PROW dochód przedsiębiorcy rolnego rósł, choć z badań wynika, że największy wpływ na dochód wciąż mają płatności bezpośrednie” - podano.

Autorzy raportu wyliczyli, że wkład PROW 2014-2020 w dochód przedsiębiorcy rolnego to 30,17 EUR (tj. o tyle wartość dla kraju, w ujęciu na przedsiębiorcę rolnego, byłaby niższa, gdyby nie interwencja PROW 2014-2020).