Drogie nośniki energii to kolejny problem rolników.

Ostatnio pisaliśmy o apelu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych w sprawie gazu do suszenia zbóż i rzepaku:

Teraz Dolnośląska Izba Rolnicza apeluje o tańsze paliwo do produkcji rolniczej.

Jak się nietrudno domyśleć, w ocenie samorządu rolniczego z Dolnego Śląska, możliwość wprowadzenia tańszego paliwa spowodowałaby wzrost opłacalności prowadzenia gospodarstwa rolniczego.

- Zawirowania w gospodarce doprowadziły do rosnących w zatrważającym tempie cen paliw, które niekorzystnie wpływają na opłacalność prowadzenia gospodarstwa rolnego, a w niejednym przypadku mogą doprowadzić do utraty płynności finansowej przez rolnika - argumentuje prezes DIR.

Izba podkreśla, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z grudnia 2021, zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze wynosi 1 zł za litr oleju napędowego. Jak zaznacza prezes DIR, kwota ta ma taką samą wartość, jak miało to miejsce gdy cena oleju napędowego oscylowała w okolicy 5 zł za litr, natomiast na dzień dzisiejszy kwota ta wzrosła do 8 złotych za litr paliwa.

- Zwrot podatku akcyzowego nie jest w stanie zrekompensować rolnikowi kosztów, z którymi musi się zmagać każdego dnia – alarmuje prezes Borys.

Izba podkreśla, że zgodnie z prawem unijnym, państwa członkowskie mogą stosować minimalną stawkę akcyzy do produktów energetycznych. Z tego powodu dolnośląski samorząd rolniczy wnioskuje, aby do czasu wprowadzenia tańszego paliwa rolniczego, zwiększyć o 100% zwrot podatku akcyzowego dla rolników.