Ustawa z 12 czerwca 2008 roku o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych na lata kwotowe 2008/2009 oraz 2009/2010 wyłączyła obowiązek potrącania od producentów mleka zaliczek na poczet opłaty. Miało to ścisły związek z decyzją Komisji Europejskiej o corocznym wzroście limitów krajowych o 1 proc. (do roku 2014).


Polscy rolnicy w ostatnich kilku latach kwot produkcyjnych nie przekraczali. Prawdopodobnie będzie tak i w obecnym sezonie. W poprzednim sezonie kwotowym swoje indywidualne limity produkcyjne przekroczyło ponad 50 tysięcy rolników. Problem dotyczył głównie intensywnie rozwijających się gospodarstw. Mechanizm kar przewiduje płacenie przez każdego rolnika zaliczki na poczet przyszłych kar, gdy przekroczy on swój limit indywidualny. Zaliczka w wysokości 20 groszy za każdy ponadnormatywny litr mleka to dla rolnika zamrożony kapitał, gdyż zwrot zaliczki otrzymuje dopiero nie później niż z końcem kolejnego dwunastomiesięcznego okresu.


Prognozy skupu mleka w kolejnych latach nie wskazują na niebezpieczeństwo przekroczenia, a tym samym na ryzyko uiszczenia opłaty za przekroczenie. W związku z tym, czy potrącanie 20 groszy od ceny litra mleka ma swoje uzasadnienie w sytuacji, gdy wstępne wykorzystanie krajowego limitu za rok 2010/2011 ukształtowało się na poziomie ok. 95 proc., a za 2011/2011 wyniosło 96 proc.?


Dlatego Zarząd KRIR, wnioskował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poparcie propozycji samorządu rolniczego, poprzez nowelizację przepisów i zawieszenie na kolejny rok pobierania zaliczek kar, tak  aby zmiany w prawie weszły w życie przed 1 kwietnia, gdy w mleczarstwie zaczyna się nowy rok kwotowy.

Jak na razie Zarząd czeka na odpowiedź z Ministerstwa. O decyzji jaką podjął w tym zakresie Marek Sawicki poinfomujemy w najbliższym czasie.