Oprócz podstawowych danych, takich jak, imię, nazwisko, NIP oraz PESEL pojawi się nowa pozycja. Będzie to numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile dany producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Ponadto obowiązkowe będzie podane szczegółowych danych o powierzchni użytków rolnych posiadanych przez starającego się o zwrot podatku akcyzowego. 

Rolnik będzie mógł wybrać płatność gotówką bądź przelewem na rachunek bankowy.

Rząd ustalił, że kwota zwrotu podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie w roku 2012 - 95 gr/l. 

Wzór ww. wniosku ustala rozporządzenie ministra rolnictwa z 25 października br. 

Poniżej wzór wniosku.