Europejski System Handlu Emisjami wchodzi w trzeci okres.

Od 2013 będziemy dokupowali jednostki redukcji emisji – mówi Zenon Pokojski. - Zakłady szacują, że będzie to 1,2 mln jednostek. Pytanie, jak będą kształtowały się ich ceny. Dzisiaj jest to 7-8 euro. Co będzie, jak będzie 30?

Wzrost ten przełoży się na wzrost cen środków produkcji, nawozów i środków ochrony roślin w krajach UE.

- UE chce obniżyć emisję gazów cieplarnianych w sektorze rolnictwa o 10 proc. To nie jest dużo. Same dobre praktyki rolnicze pozwalają na znaczne obniżenie tych emisji, nawet o 50 proc.

Puławy w latach 1985-2010 w dużym procencie ograniczyły emisję, jednocześnie zwiększając produkcję. Od wejścia na giełdę w 2005 ZA Puławy przeznaczyły ponad 1 mld 200 mln na inwestycje. Mają zupełnie inną sprawność instalacji, niż początkowo.

- Jak mówimy o sprawności instalacji w kontekście pakietu klimatyczno-środowiskowego, ważnym wskaźnikiem jest stopień zużycia gazu na tonę amoniaku. Średnia europejska – 1100. W Zakładach Azotowych Puławy – 8450, w Rosji – 1200 i więcej – wylicza Pokojski. - Jeżeli w Polsce i Europie ograniczymy produkcję, to gdzie ona wzrośnie, jak Rosja wejdzie do WTO? W Rosji oczywiście. Emisja gazów cieplarnianych będzie dużo wyższa. Czy w ten sposób zrealizujemy cele pakietu klimatyczno-energetycznego? Na pewno nie. Emisje gazów cieplarnianych granic nie znają. Jeżeli nie będzie ochrony celnej, jakiegoś cła węglowego, to na pewno możemy liczyć na napływ nawozów, rolnicy się pewnie ucieszą, bo może będą tańsze, tylko będą inne problemy. Dlatego trzeba mówić o dostępności do żywności i dostępie do żywności. Czy może być tak, że Rosja postawi barierę celną na eksport pszenicy, jak to już raz zrobiła, i będzie budowała swoją wielkość jako producenta pszenicy i będziemy tak jak z gazem handlowali? Może być taki problem.

Na koszty produkcji nawozów ma wpływ cena gazu – a jest ona regulowana. ZA Puławy mają teraz duży zysk.

- Pomógł nam kurs walutowy, cena gazu w I kwartale była relatywnie niska. Dzisiaj podskoczyła o 16 proc. Czy dalej będziemy w stanie generować tak wysokie zyski?

„Ku zastanowieniu się” Pokojski przedstawia przykład cukru. Tu przeregulowano rynek, produkcja upadła, a cena wzrosła. W efekcie cukier jest w dużej części importowany z Brazylii.

Trzeba więc zabiegać o realne decyzje podejmowane w Brukseli.

- Nie wystarczy być dobrym na rynku, trzeba być dobrym w Brukseli. A w Brukseli jest 2 tysiące agencji lobbystycznych, 15 tysięcy lobbystów… Jest to wyzwanie.

Aby radzić sobie z tymi problemami, Puławy zaproponowały zbudowanie konsorcjum, centrum kompetencyjnego.

- Wspólnie z Instytutem Nawozów Sztucznych, Instytutem Uprawy, Nawożenia  i Gleboznawstwa, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Puławską Szkołą Wyższą  powołaliśmy konsorcjum, którego celem jest kształtowanie i promowanie modelu nowoczesnego przedsiębiorstwa rolnego. Bo nam się to opłaca. On nie musi kupować dużo nawozów. On musi kupować odpowiednią ilość nawozów, po to, aby on miał jak największe zyski. Jak będzie mu się powodziło, będzie z nami chętnie współpracował. Tyle tylko, że my musimy być wtedy ekspertem na rynku. A żeby być ekspertem, trzeba grać z najlepszymi. Podnosić kompetencje rolników w zakresie efektywności gospodarowania. Dlatego też uruchamiamy studia podyplomowe w SGGW.

ZA Puławy chcą też wykorzystać badania naukowe. - Robiliśmy konferencję „Nauka-biznes”. Okazało się, że te światy funkcjonują trochę niezależnie. Rada naukowa konsorcjum musi pozytywnie zaopiniować wszystkie projekty, które konsorcjum będzie realizować.

Są w niej „najbardziej uznane autorytety w dziedzinie gleboznawstwa i nawożenia”.

- Konsorcjum żyje realizacją swoich projektów, w tym również lobbystycznych.

Chodzi o wypracowanie możliwości i skuteczne wpływanie na procesy decyzyjne. Ważna jest też ekonomika rolnictwa.

- Uruchamiamy te studia podyplomowe, aby kształcić przedstawicieli rolnych dystrybutorów, już tam chcemy przekazać te najnowsze osiągnięcia, którymi dysponuje nauka i które są potrzebne przedsiębiorcom rolnym. Dlatego też powstał kalkulator nawozowy, który ma być pewną symulacją wyników ekonomicznych u przedsiębiorcy rolnego.

Regulacje dotyczące handlu emisjami na pewno odbiją się na cenie żywności.

- Europa emituje 11-12 proc. gazów cieplarnianych. Problem to Chiny, problem to Stany. Coraz większym problemem stają się Indie. Jeżeli nie będzie rozwiązań globalnych, to regulacje na poziomie wyłącznie europejskim spowodują, że będziemy niekonkurencyjni. Czy stać nas na to, by być niekonkurencyjnym?