Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w kwietniu 2014 r. Informację przedstawiła radca generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zofia Krzyżanowska.

Po raz kolejny ministrowie dyskutowali o sytuacji na rynku mleka. Przewiduje się przekroczenie kwot mlecznych w wielu państwach członkowskich.

Wiadomo już, że w roku kwotowym 2013/2014 Polska przekroczyła limit produkcji mleka o ok. 1,7 proc., co oznacza konieczność zapłacenia kary do unijnej kasy  w wysokości prawie 195 mln zł.

Delegacja polska dążyła do zmniejszenia kar za przekroczenie kwot; zwiększyła się liczba krajów, które zabiegają o zniesienie redukcji współczynnika tłuszczowego, co zmniejszyłoby znacząco kary.

Ministrowie Austrii i Niemiec podnieśli ponadto problem nieprecyzyjnych podstaw prawnych do naliczania sankcji po 31 marca 2015 r. Prawnicy Rady próbowali nieprzekonująco oddalić te wątpliwości, przywołując stosowne przepisy. Komisja Europejska zapowiedziała, że sytuacja na rynku mleka będzie omawiana ponownie na Radzie Ministrów w czerwcu - poinformowała Zofia Krzyżanowska.

Polska liczy, że komisja zadecyduje wtedy o zniesieniu redukcji współczynnika tłuszczowego, co uchroniłoby nas przed koniecznością zapłacenia kar za przekroczenie kwoty mlecznej za zakończony ostatnio rok kwotowy.