„NIK ocenia, że zarządzanie ELEWARR oraz nadzór właścicielski Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nad Spółką nie były prawidłowe i skuteczne. Podjęte przez Zarząd spółki działania nie spowodowały poprawy jej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Nie polepszyło się także gospodarowanie majątkiem ELEWARR-u” – to wniosek z kontroli, przeprowadzonej przez NIK w Elewarrze od 10 stycznia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r.

Brak nadzoru nad działalnością Elewarru doprowadził do wyraźnych nadużyć, więc NIK „skierowała do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczące przekroczenia obowiązków i wyrządzenia Spółce ELEWARR znacznej szkody majątkowej w wysokości 0,9 mln zł w wyniku sprzedaży bez zapłaty za wydany towar. Ponadto, w związku z podjęciem przez Prokuraturę Okręgową Warszawa Praga postępowania w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przy zbyciu udziałów w Elewator Sieradz sp. z o.o., Najwyższa Izba Kontroli przekazała do Prokuratury dokumenty w tej sprawie.”

Sprawę sprzedaży udziałów w Sieradzu opisywaliśmy dokładnie, czytaj:

Czy Korona opyli resztę Elewarru?

Dawno zwracaliśmy też uwagę na – potwierdzone przez NIK – nieprawidłowości w powołaniu obecnego zarządu Elewarru.

Więcej: Kto kieruje Elewarrem i kto kieruje pojazdami jego zarządu?

NIK potwierdziła teraz nasze sygnały: „NIK zauważa, że p.o. dyrektor generalny KOWR w 2018 r. powołał trzech nowych członków zarządu niezgodnie z przepisami prawa, bez przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą ELEWARR postępowań konkursowych.”

Brak odpowiedniego zarządu w połączeniu z brakiem nadzoru prowadzi do niegospodarności:
„O nieskutecznym nadzorze zarządu spółki świadczą także nieprawidłowości przy sprzedaży towarów przez ELEWARR. Na przykład ELEWARR oddział w Gądkach zawarł dwie umowy sprzedaży pszenicy z odroczoną płatnością, której nie uregulowano.”

Wątpliwe są też działania, dla prowadzenia których Elewarr powołano:

„Nieefektywne i nieskuteczne były także działania w zakresie skupu i przechowywania zbóż oraz rzepaku. NIK zauważa, że średnioroczne wykorzystanie powierzchni magazynowej przez ELEWARR w latach objętych kontrolą zwiększyło się w odniesieniu do lat poprzednich. Spowodowane było to przede wszystkim świadczeniem usług przechowania na rzecz dużych podmiotów zajmujących się przetwórstwem i dla Agencji Rezerw Materiałowych. Jednak nie poprawiło to diametralnie pozycji spółki na rynku skupu zbóż i rzepaku, do czego spółka głównie została powołana. Udział Spółki w przechowywaniu zbóż i rzepaku jest obecnie marginalny i wynosi ok. 4,5 proc. w skali kraju. W handlu zbożem udział ELEWARR wyniósł od 1 do 1,5 proc., a w handlu rzepakiem wyniósł od 2,5 do 3 proc. krajowego rynku.”

Czy tym razem wezwanie NIK do wytyczenia Elewarrowi drogi działania okaże się skuteczne?

Czy nie trzeba zacząć od KOWR? Do tematu wkrótce wrócimy.

W załączniku raport NIK.