Prof. Marian Grzegorz Podstawka przez całe swoje życie zawodowe związany był ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gdzie:
- w czerwcu 1978 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera ekonomiki rolnictwa,
- w 1984 roku stopień doktora na wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW.
- zaś w 1996 roku stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii polityki rolnej,
- w 2002 roku uzyskał stopień profesora nauk ekonomicznych.

Przez wiele lat pełnił szereg funkcji w SGGW. Wykłada na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich, między innymi takie przedmioty jak: metodologia badań, podstawy nauk o finansach, finanse, finanse i rachunkowość, finanse publiczne, ubezpieczenia. Jest promotorem 19 prac doktorskich i około 1500 prac magisterskich i licencjackich. Prof. Podstawka jest autorem lub współautorem ponad 200 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także 15 publikacji książkowych.

Jest liderem i badaczem wielu krajowych i międzynarodowych projektów finansowych w przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków Unii Europejskiej.

Poza działalnością naukową jest aktywnym członkiem organizacji zawodowych między innymi: Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Komitetu Ekonomiki Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk czy Międzynarodowej Organizacja „Appraisal and Teritorial Economy Research Center” z siedzibą we Włoszech.

Prof. wspiera rozwój Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Skomentował dla nas sondę Farmera zamieszczoną na portalu farmer.pl. Obecnie ona brzmi: Gdzie upatrujesz szans na zwiększenie przychodów w swoim gospodarstwie?
- Zwiększenie skali produkcji
- Postęp technologiczny i biologiczny
- Zmiana specjalizacji lub profilu produkcji
- Przetwórstwo i handel bezpośredni produktami.

- Możliwości zwiększenia przychodów w gospodarstwach rolnych jest wiele. Można je podzielić na te, które wynikają z roli państwa (UE) i na te, które tkwią w samych gospodarstwach. Swoją uwagę skupić należy na jednych i drugich. Wydaję się, że powstanie Krajowej Grupy Spożywczej i prowadzony przez nią skup produktów rolnych może być jednym ze sposobów wzrostu przychodów. Kolejnym rozwiązaniem działającym w tym samym kierunku jest sprzedaż bezpośrednia produktów żywnościowych z gospodarstw rolnych. Wprowadzenie na rynek nowych produktów to także sposób zwiększenia przychodów gospodarstw rolnych. Mam na myśli produkcję mocnych alkoholi z naszych owoców, głównie jabłek. Przez analogię do francuskiego „Calvadosu” proponuję naszą nazwę tego produktu jako „Polvados”?. Podobna możliwość tkwi w domowym przetwórstwie warzyw, owoców miękkich. Myślę, że należałoby dokonać zmian w definiowaniu działów specjalnych produkcji rolniczej. W 2004 r. zostały one ograniczone z 17 na 10 dla celów ubezpieczenia w KRUS. Należy powrócić do ich rozszerzenia i dać możliwości ich prowadzenia w gospodarstwach małych obszarowo. Chodzi o takie działalności jak m. in.: trzmiele, bażanty, ryby itp. Podobnie może oddziaływać na wzrost przychodów wprowadzanie do produkcji rolniczej nowych technologii, określanych jako rolnictwo precyzyjne – powiedział prof. Marian Podstawka, dyrektor IERiGŻ PIB.