- My do żadnych stolików i podstolików chodzić nie będziemy – tak senator Jerzy Chróścikowski odpowiedział na zachęty ministra rolnictwa do uczestniczenia w pracach zespołów powołanych po 11 lutego w MRiRW. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej w zielonym miasteczku pod KPRM senator ocenił: – Dość dwa lata chodzenia i mitręgi, z której nic nie wynika. Koledzy, którzy są w podstolikach, stolikach, mówią wyraźnie: tam nic nie można załatwić. Tam nic nie ma dla nas, co by można powiedzieć, że załatwione. A to, co załatwione, to jest normalna procedura, którą rząd ma obowiązek wypełniać, a parlament realizować.

Chróścikowski mówił, że cena na trzodę nie wzrasta, a nawet spada. Uruchomienie dopłat do przechowalnictwa nic nie poprawiło.

- Te środki, które są na przechowalnictwo, to nie są środki dla polskich rolników, tylko dla firm, i to z całej Unii Europejskiej. I nie jest wcale powiedziane, że będzie przechowywane polskie mięso. To będzie prawdopodobnie zachodnie mięso, a nie polskie, tym bardziej, że w Polsce brakuje mięsa, my jesteśmy importerem trzody, a nie eksporterem - mówił. Reeksportujemy duńską i niemiecką wieprzowinę, przetwarzaną u nas, ceny dla polskich rolników są poniżej kosztów produkcji, te niskie ceny są zabójstwem dla polskich rolników. Dlatego rolnicy nie mogą zakończyć protestu.

Jak mówił senator, uruchomienie środków z PROW-u i na dopłaty bezpośrednie jest obowiązkiem rządu i nie powinien się on tym nawet chwalić.

- To jest porażka tego rządu, bo za niskie środki wynegocjował on w Unii Europejskiej – mówił Chróścikowski. – To są skromne pieniądze, nieporównywalne z tymi, jakie dostają rolnicy w UE.

Chróścikowski skrytykował dzisiejszą konferencję ministra Sawickiego, „który mówi: -Rolnicy, idźcie wypełniajcie wnioski od 15 marca, a pieniądze dostaniecie w grudniu”.

- My nie oczekujemy takich podpowiedzi od ministra, bo my wiemy już od lat, że wnioski składa się do 15 maja, jak się już obsieje i sprawdzi, i niech łaski nam nie robi, że rolnicy muszą się spieszyć, bo rolnik, który złoży wniosek 15 maja ma takie same uprawnienia jak rolnik, który złoży wniosek 15 marca – stwierdził i podkreślił, że nie można nadal składać wniosków z PROW, którego zasady nie zostały wciąż uregulowane.

Protestujący mają wsparcie innych branż, wspierają ich też warszawiacy.

Chróścikowski zauważył, że rząd nie złożył w UE wniosku o przedłużenie moratorium na zakup ziemi rolnej przez cudzoziemców. Nie przedstawił też propozycji ustawy, pozwalającej polskim rolnikom uzyskać pierwszeństwo w zakupie ziemi, a nie kapitałowi zagranicznemu. Takie uregulowania są w innych krajach – Francji i Niemczech.

Konieczne jest też umożliwienie rolnikom sprzedaży bezpośredniej, co uruchomi konkurencję z sieciami handlowymi. Trzy projekty drugą kadencję leżą w Sejmie.

- To jest skandal, że ten rząd nie chce dać szansy, aby polscy rolnicy mogli funkcjonować i sprzedawać produkty z własnego gospodarstwa – podsumował senator.

- Przez 7 lat domagaliśmy się działań ze strony ministra rolnictwa, by zapobiegał nadmiernej koncentracji ziemi – mówił z kolei Zbigniew Obrocki, zastępca przewodniczącego NSZZ RI "Solidarność". – Minister tego do dziś nie uczynił, tłumacząc, że potrzebne są mu ustawy. Wcale żadne ustawy nie są potrzebne, potrzebna jest dobra wola ministra rolnictwa.

Obrocki przedstawił odpowiedź udzieloną przez ministerstwo na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nieprecyzyjnych przepisów mających zapobiegać nadmiernej koncentracji gruntów:

- Wiceminister Kazimierz Plocke poinformował RPO, że „propozycje szczegółowych regulacji w powyższym zakresie zostaną ujęte w stanowisku rządu do poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, nad którego projektem obecnie trwają prace w ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, co chyba świadczy o tym, że rząd do tej pory takiego stanowiska nie opracował.

Jak mówił Zbigniew Obrocki, ponieważ dwa dni temu w Sejmie straszono rolników podatkiem dochodowym, trzeba powiedzieć, że problemy te są bardziej złożone. – Budżet naszego państwa traci co roku dziesiątki miliardów złotych z powodu licznych zwolnień i ulg podatkowych, z jakich korzystają korporacje gospodarcze z udziałem kapitału obcego, które działają w sektorze przetwórstwa i handlu żywnością, stosując nieuczciwe praktyki rynkowe oraz wyzysk rolników indywidualnych na wielką skalę.

Protestujący domagają się więc spotkania z ministrem finansów na ten temat, aby przedyskutować problem. Kilkadziesiąt miliardów złotych od tych firm mogłoby wpłynąć do budżetu. Działania tych firm nie pozwalają rolnikom na konkurowanie. Tymczasem minister rolnictwa wzywa rolników do zakładania korporacji, co ma zapewnić konkurencyjność. To nierealne.

- Walczymy z potężnymi globalnymi korporacjami - mówił Obrocki. - Jakie możliwości, jakie szanse ma przeciętny zwykły rolnik, aby wygrać z potężnymi międzynarodowymi korporacjami, które wypracowują zyski na niepłaceniu podatków i wykorzystują to do zakupu ziemi, handlu ziemią, co powoduje, że cena ziemi w Polsce jest bardzo wysoka – nie z powodu rolników, z powodu korporacji, które ziemię traktują jak biznes, dodatkowy dochód na manipulowaniu, na korumpowaniu różnych organizacji, urzędników, Agencji Nieruchomości Rolnych. Mamy wiele dowodów, aby pokazać, jak działa Agencja Nieruchomości Rolnych i jak nie działa Ministerstwo Rolnictwa, jak jest nieskuteczne.

Rolnicy płacą podatek i nie korzystają przy tym z ulg – uzupełnił tę wypowiedź senator Chróścikowski.

Protestujący zapowiedzieli  zaostrzenie protestu, ale nie określono, jak będzie on wyglądał.