Zaintrygowało nas powołanie się przez premiera Tuska w exposé na zapowiadane obowiązkowe wprowadzenie w całej UE rachunkowości dla rolników otrzymujących dopłaty bezpośrednie.

Premier mówił, że prace nad tym uregulowaniem, wprowadzającym obowiązek prowadzenia rachunkowości dla wszystkich rolników otrzymujących dopłaty bezpośrednie, kończą się „w tej chwili”.

Po pół roku „chwila” jest z pewnością zakończona, stąd nasze zainteresowanie wynikiem prac. Zapytaliśmy o ów rezultat najpierw w Centrum Informacyjnym Rządu –  ale odesłano nas do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To uznało, że odpowiedzi powinno udzielić Ministerstwo Rolnictwa – ale i ono nie uznało się za kompetentne i skierowało nas do Ministerstwa Finansów.

Tu najpierw dowiedzieliśmy się, kto ma obowiązek – zgodnie z ustawą obowiązującą w Polsce od lat – prowadzenia rachunkowości. Nie daliśmy za wygraną, wyjaśniając: pytamy nie o ustawę obowiązującą obecnie w Polsce, ale o stan prac nad uregulowaniami kończonymi w UE, o których premier mówił w swoim exposé: Moje pytanie jest takie: "jaki jest obecny stan prac nad tymi przepisami, wprowadzającymi obowiązek rachunkowości dla wszystkich rolników otrzymujących dopłaty w UE".

Teraz okazało się, że pytanie jest niezrozumiałe: „zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie prośby.

Informujemy, że Ministerstwo Finansów nie prowadzi żadnych prac nad ustawą wprowadzającą obowiązek rachunkowości dla rolników na poziomie uniijnym. Sugerujemy zwrócenie się jeszcze z pytaniami do Ministerstwo Rolnictwa.

Ponadto, uprzejmie wyjaśniamy, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem założeń do objęcia podatkiem dochodowym działalności rolniczej, o których Premier mówił w exposé w ubiegłym roku. Projekt ten nie został jeszcze skierowany do konsultacji zewnątrzresortowych. Udzielenie informacji w zakresie szczegółowych rozwiązań w nim proponowanych będzie możliwe dopiero po jego akceptacji, prawdopodobnie z początkiem czerwca br.

Oczekiwane od nas „doprecyzowanie” było takie:

premier w exposé zapowiedział wprowadzenie rachunkowości dla polskich rolników. Stwierdził przy tym, że "w Unii Europejskiej w tej chwili kończą się prace nad przepisami, które tak czy inaczej dla wszystkich, którzy korzystają z dopłat, będą te przepisy wprowadzały obowiązek rachunkowości".

W związku z tym, że upłynęło pół roku, a prace nad uregulowaniami kończyły się "w tej chwili", pytam: "jaki jest obecny stan prac nad tymi przepisami, wprowadzającymi obowiązek rachunkowości dla wszystkich rolników otrzymujących dopłaty w UE".

Domyślam się, że "Ministerstwo Finansów nie prowadzi żadnych prac nad ustawą wprowadzającą obowiązek rachunkowości dla rolników na poziomie unijnym".

Rozumiem jednak, że premier w exposé oparł się na informacji o tych pracach "kończących się" w UE, wiążących dla Polski. I proszę o wyjaśnienie, czy prace te się zakończyły, czy też trwają. Nie wydaje mi się możliwe, aby wiedza o tych pracach przestała rząd i premiera interesować.

Ministerstwo Rolnictwa odesłało mnie do Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Finansów pozostało jednak nieugięte:

podtrzymujemy nasze stanowisko, że Ministerstwo Finansów nie uczestniczy  w pracach nad ustawą wprowadzającą obowiązek rachunkowości dla rolników na poziomie unijnym.

Ponieważ w przytoczonym cytacie z exposé premiera chodzi o dopłaty, uprzejmie prosimy o skierowanie swojego pytania do właściwego ministerstwa, tj. Ministerstwa Rolnictwa.

Tak więc koło obróciło się.

Czy chodzi o dopłaty, czy o rachunkowość? Jak widać, podejście ministerstw do tej kwestii jest sprzeczne. Jedno wiadomo na pewno: nie wiadomo, kto informuje premiera o stanie prac nad rachunkowością unijną dla rolników. I nie wiadomo, co jest w tej informacji. Wiadomo tylko, że projekt rachunkowości dla polskich rolników będzie znany w czerwcu. I – jeśli wierzyć premierowi i jego exposé – wprowadzenia rachunkowości dla polskich rolników wymagają przepisy unijne. Czy aby na pewno, czy nie wychodzimy przed orkiestrę? Warto wiedzieć, czy dodatkowe wymagania dotyczące księgowości mają służyć rolnikom, czy też może są dla nich tylko dodatkowym obciążeniem, na wprowadzeniu którego zarobią księgowi i które ułatwi sprawozdawczość, ale nie pracę i życie rolnikowi. U nas, nie w Europie. Ale rzekomo na jej żądanie.