- Na ich pytania odpowiedzi szukało Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, gdzie odbyła się seria spotkań i szkolenie dotyczące zagadnień sprzedaży przez rolników produktów żywnościowych – informuje Klaudia Kieljan. - W przedsięwzięciach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Izba Skarbowa w Krakowie, Małopolska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie, Centrum Doradztwa Rolniczego.

Rolnicy mogli się dowiedzieć m.in., że wytwarzanie i sprzedaż produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym)  z własnego gospodarstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast sprzedaż produktów w stanie przetworzonym jest działalnością gospodarczą, od której trzeba opłacić podatek dochodowy. Zwolnieniu z tego podatku podlegają tylko niektóre produkty: gdy ich przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa.

Czyli nie jest opodatkowany dochód ze sprzedaży kiszonej kapusty, ale z surówki – tak.