Wczoraj wniosek w tej sprawie przedstawił Władysław Serafin. Chce, aby Copa-Cogeca zarekomendowało Komisji Europejskiej konieczność zrekompensowania poniesionych strat z tytułu afrykańskiego pomoru świń (ASF) wszystkim polskim producentom wieprzowiny.

„Konflikt polityczny Ukrainy z Rosją, jak i zaangażowanie się Unii Europejskiej odkłada się negatywnymi skutkami na gospodarce rolnej w Rzeczypospolitej. Grozi nam również wstrzymanie polskiego eksportu mleka, przetworów mlecznych, owoców i warzyw.

Konflikty na wschodzie są sytuacją nadzwyczajną, polityczną mającą skutki gospodarcze w Polsce. Zastosowanie embarga w stosunku do Litwy i Polski podważa zaufanie do jednolitej struktury europejskiej i Unia Europejska musi wykazać się solidarnością. Mamy do czynienia ze stanem wyjątkowym, gdyż to Polska, a przede wszystkim polskie rolnictwo, ponosi konsekwencje angażowania się Unii Europejskiej w konflikt ukraińsko-rosyjski. Prezes KZRKiOR Władysław Serafin podkreślił, iż Unia Europejska musi ten stan w polskim rolnictwie traktować jako sytuację wyjątkową i nadzwyczajną. Obok funduszy wspierających gospodarkę Ukrainy, Unia Europejska – Bruksela musi wyasygnować niezbędne środki na zrównoważenie skutków konfliktu w polskim rolnictwie. Polskie rolnictwo nie może ponosić skutków różnic politycznych między Rosją a Unią Europejską. Niepokojącym jest fakt, iż Ukraina od blisko roku stosuje embargo na polskie mięso.

Prezes KZRKiOR Władysław Serafin podkreślił, iż sprawy te wymagają pilnego rozwiązania nie tylko na forum polskiego rządu jak i na forum UE” – informuje biuro prasowe KZRKiOR.