Cena oleju napędowego bez podatków to nawet 99 proc. ceny europejskiej, podatek VAT to 72 proc. europejskiego, a VAT kwotowo to 100 proc. tej ceny – wszystko według stanu na koniec grudnia 2011 r. (dokładniej w załączonym poniżej dokumencie).

Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa nie wypowiedziało się w sprawie zniesienia dla rolników opłaty paliwowej (czyli podatku drogowego).

Zapytaliśmy, czy MRiRW prowadzi prace zmierzające do wyłączenia opłaty drogowej z ceny paliwa zużywanego przez rolników – odesłano nas do Ministerstwa Finansów. Problem w tym, że najpierw to pytanie zadaliśmy właśnie w Ministerstwie Finansów – to odesłało nas do Ministerstwa Transportu. Na odpowiedź czekamy od tygodnia.

Jak z tego wynika, trzeba jednak stwierdzić, że Ministerstwo Rolnictwa o zniesienie opłaty paliwowej dla rolników nie zabiega.