Jak poinformowało we wtorek biuro Grupy Azoty ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu, podczas dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęto uchwałę zatwierdzającą m.in. sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu i działalności rady nadzorczej.

ZWZA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, na mocy której zysk netto osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy 2020 w wysokości 117.827.941,42 zł został podzielony na dwie części. Na dywidendę przeznaczono 70,695 mln złotych, tj. 1,24 złotego na każdą akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 29 czerwca 2021, a termin wypłaty na 30 lipca 2021 roku.

Na kapitał zapasowy przeznaczono 47.131 mln złotych. Zarówno zarząd, jak i rada nadzorcza uzyskała absolutorium za 2020 rok. Ponadto, decyzją ZWZA ze składu rady odwołano Zbigniewa Dziemidowicza, którego zastąpi Beata Zatoń-Kowalczyk.