Po pięciu dniach intensywnych dyskusji szefowie państw i rządów osiągnęli polityczny kompromis.

Więcej: Wydatki na rolnictwo będą zmniejszone o połowę

Zespół negocjacyjny Parlamentu ds. Wieloletnich ram finansowych (WRF) i zasobów własnych (RNO) z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w końcu osiągnięto wspólne stanowisko i że nowo utworzony instrument naprawy jest finansowany w wysokości 750 mld EUR. Jednak Parlament nadal krytycznie odnosi się do niektórych istotnych aspektów kompromisu, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej – podaje informacja prasowa z PE.

Zespół negocjacyjny PE dotyczący kolejnej długoterminowej reformy budżetu UE i zasobów własnych – w którego składzie jest m.in. Jan Olbrycht z Polski – z niepokojem wskazał na porzucenie „rozwiązań pomostowych”, które mogły zapewnić natychmiastową reakcję kryzysową dla obywateli po wybuchu epidemii Covid-19. Jak stwierdzono, PE nie może też zaakceptować proponowanych rekordowo niskich pułapów w Wieloletnich Ramach Finansowych. Uznano za straconą szansę modernizacji unijnych dochodów i skrytykowano „rozwadnianie mechanizmu ograniczania lub zawieszania finansowania UE, jeśli państwo członkowskie nie przestrzega praworządności”.