Za trzy wydarzenia (SIAL China, HKTDC Food Expo, Summer Fancy Food Show) będzie odpowiedzialne Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), a za pozostałe siedemnaście Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Na każdym z tych zdarzeń powstanie stoisko narodowe. Na trzy z nich: Internationale Grüne Woche, BIOFACH, Foodex Japan nabór jest już zamknięty.

Poniżej szczegółowe kalendarium.