Jak informuje FAMMU/FAPA, stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 7 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 (kwiecień/marzec) wyniósł ok. 64,56 proc., natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 63,98 proc.

W dziesiątym miesiącu 2014 r. do podmiotów skupujących dostarczono 870,9 mln kg mleka, czyli o 1,08 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 5,5 proc. więcej niż przed rokiem. Szacunkowy przydział kwoty dostaw hurtowych na 7 miesięcy sezonu 2014/2015 to 5,78 mln ton (przy założeniu, że udział sprzedaży bezpośredniej w kwocie ogółem będzie wynosił tak jak przed rokiem 1,4519 proc.), zatem obecnie limit przekroczony jest o ok. 8,98 proc.. Widoczne jest zatem pewne wyhamowanie wzrostu wielkości dostaw. Warto przypomnieć, że jeszcze w okresie kwiecień – lipiec 2014 notowane było niemal 17 proc. przekroczenie kwoty przy powyższych założeniach.

Według szacunków analityków ARR, jeśli dynamika skupu mleka będzie utrzymywała się na porównywalnym poziomie, może dojść do przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw o ponad 8 proc. w roku kwotowym 2014/15, co skutkowałoby konsekwencjami w postaci konieczności uiszczenia opłaty wyrównawczej w znacznie wyższej wysokości, niż jest to prognozowane na rok kwotowy 2013/2014.

W Polsce produkcją mleka zajmuje się 144 tys. gospodarstw rolnych, czyli ok. 500 tys. osób. Obecnie szacuje się, że kary za bieżący sezon (2014/2015) mogą wynieść od 800 mln do 1 mld PLN.

Kwota krajowa przysługująca Polsce na sezon 2014/2015 wynosi 10,0558 mln ton i jest dzielona na dostawy hurtowe i sprzedaż bezpośrednią.

Bieżący sezon jest ostatnim, kiedy obowiązują unijne limity produkcyjne.