W połowie grudnia ubiegłego roku biuro prasowe prezydenta poinformowało o powołaniu Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

Więcej o powołaniu Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich:

Prezydent: Wierzę, że dzięki pracy Rady ds. Rolnictwa, będę mógł lepiej wykonywać moje obowiązki

W środę prezydent powoła radę ds. rolnictwa i obszarów wiejskich

Zapytaliśmy wówczas, czy zaprzestała działalności sekcja "Wieś, rolnictwo", działająca w Narodowej Radzie Rozwoju i czym różnią się te rady? Na odpowiedź przyszło trochę poczekać i nawet trzeba było ponowić pytania, ale wreszcie wiemy, co ma o tym do powiedzenia Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP: „(…) sekcja <Wieś i Rolnictwo> Narodowej Rady Rozwoju, podobnie jak Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich została powołana ze względu na szczególną uwagę, jaką Pan Prezydent Andrzej Duda zwraca na sprawy rolnictwa i obszarów wiejskich. Intencją powołania Rady było podniesienie w Kancelarii Prezydenta RP prac w tym zakresie na jeszcze wyższy poziom. Skład rady ma wzmocnić potencjał doradczy Kancelarii Prezydenta RP w tych obszarach.”

Powtórzono też cele powołania Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, podawane wcześniej:

1)     przegląd rozwiązań prawnych w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich;

2)     podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich;

3)     opracowywanie strategii wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich;

4)     organizowanie tematycznych okrągłych stołów;

5)     edukacja w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich;

6)     organizowanie konkursów dotyczących inicjatyw w obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich;

7)     współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi;

8)     promocja działań i postaw prowadzących do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich;

9)     przygotowywania opinii i ekspertyz dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak dodano, nowa rada „stanowi forum konsultacyjno-doradcze Prezydenta RP”, a „W skład Rady wchodzą eksperci i praktycy z różnych dziedzin związanych z wsią i rolnictwem m.in. członkowie Narodowej Rady Rozwoju, rolnicy i przedstawiciele organizacji rolniczych, osoby związane z branżą spożywczą, reprezentacja samorządu terytorialnego, a także ludzie nauki, zajmujący się problematyką wsi i rolnictwa.”

A jak to wszystko ma się do działań Narodowej Rady Rozwoju i jej sekcji „Wieś, rolnictwo”?

Tego nie przeanalizowano, zróbmy więc to sami.

Zauważmy, że – jak informuje strona prezydent.pl – „Narodowa Rada Rozwoju jest gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Założeniem NRR jest stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej nt. rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Zadaniem Rady jest formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski.  Jako forum konsultacyjne Rada będzie przygotowywać dla prezydenta opinie, ekspertyzy, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw.”

NRR składa się z 9 sekcji – wśród nich jest właśnie „Wieś, rolnictwo.” Ustanowienie Narodowej Rady Rozwoju Andrzej Duda zapowiadał już w trakcie kampanii prezydenckiej, jako nawiązanie do gremium powołanego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Porównajmy jeszcze skład obu prezydenckich rad. Koordynatorem sekcji NRR „Wieś, rolnictwo” jest Barbara Fedyszak-Radziejowska, w skład sekcji wschodzą: Jan Fałkowski, Bogdan Fleming, Wojciech Józwiak, Walenty Poczta, Piotr Serafin, Grzegorz Wiśniewski, Jerzy Zająkała.

Natomiast przewodniczącym Rady do spraw Wsi i Rolnictwa został Jan Krzysztof Ardanowski, a w jej skład weszli:

Błażej Spychalski

Lucjan Cichosz

Czesław Cieślak

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska

Bogdan Fleming

Kamila Grzywaczewska

Teresa Hałas

Lech Kuropatwiński

Artur Maciej Paradowski

Rafał Pelc

prof. Walenty Poczta

prof. Marian Podstawka

Marian Sikora

dr Monika Stanny

Barbara Szczepanik

Wiktor Szmulewicz

prof. Antoni Szumny

Jerzy Zająkała

prof. Michał Zasada.

Trzeba zauważyć, że Jan Krzysztof Ardanowski po reorganizacji rządu i opuszczeniu fotela ministra od 7 października 2020 stał się członkiem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale nie został jej wiceprzewodniczącym, chociaż w Sejmie VIII kadencji pełnił tę funkcję. W obecnej IX kadencji po tym, jak dotychczasowego wiceprzewodniczącego KRiRW Ryszarda Bartosika powołano na wiceministra rolnictwa, 18 listopada nowym wiceprzewodniczącym KRiRW został Jerzy Małecki.

W komunikacie z 22 grudnia 2020 roku Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa a dziś europoseł, podsumował sytuację następująco: „Fakt powołania kolegialnego ciała doradzającego w sprawach rolnictwa wyraźnie pokazuje, że Prezydent Andrzej Duda poważnie traktuje sprawy rozwoju wsi. Pozostaje mieć nadzieję, że grono ekspertów będzie miało zapał i determinację do intensywnej pracy. Liczę, że nie ugasi go osoba przewodniczącego, który w ostatnim czasie pokazał, że jego działania stoją w sprzeczności z programem rolnym Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, liczne organizacje rolnicze i grona eksperckie, uznają Jana Krzysztofa Ardanowskiego za jednego z najgorszych szefów resortu rolnictwa. Dyskusja o przyszłości rolnictwa jest potrzebna, szkoda jednak, jeśli będzie się toczyła w opozycji wobec rządu reprezentowanego przez ministra rolnictwa Grzegorza Pudę.”

W załączniku polemika Krzysztofa Jurgiela z wywiadem J. K. Ardanowskiego, udzielonym po powołaniu go na przewodniczącego prezydenckiej rady, a także komunikat, zawierający również ocenę nieskutecznych zabiegów o wyrównanie dopłat bezpośrednich.