Średnia cena gruntu ornego na koniec II półrocza br. w Polsce wyniosła - według danych GUS - 47 510 zł za ha.

Czyli, wychodzi na to, że potaniała w ciągu sześciu miesięcy br. w skali kraju aż o 1295 zł na ha!

Według danych GUS z końca 2020 r. średnia cena za hektar gruntów rolnych wyniosła wówczas 48 805 zł. 

Gdzie najtańsza, a gdzie najdroższa ziemia rolna?

Najtańsze grunty rolne są w woj. lubuskim i podkarpackim. Nieco droższa, ale w skali kraju też jedna z tańszych jest ziemia w woj. świętokrzyskim i zachodniopomorskim. Najwyższe notowania trzyma ziemia rolna w Wielkopolsce, na Kujawach i Pomorzu oraz na Podlasiu

Średnie ceny gruntów rolnych - podane przez GUS - będą obowiązywać od 1 października 2021 roku wszystkich tych rolników, którzy będą chcieli skorzystać ze środków oferowanych przez ARiMR, a związanych z obrotem ziemią.

Informacje o średnich cenach gruntów rolnych są bowiem wykorzystywane przez banki w procesie udzielania kredytów: na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR), na zakup użytków rolnych (linia Z), z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Ceny ziemi rolnej w województwach

Średnie ceny gruntów za ha wg. GUS w II kwartale 2021 - w nawiasie podano cenę na koniec 2020 roku:

dolnośląskie  -  40 683 zł  (na koniec 2020 r. - 40 339 zł)
kujawsko-pomorskie  -  58 732 zł  (56 372 zł)
lubelskie  -  39 616 zł  (36 920 zł)
lubuskie  -  31 826 zł  (29 125 zł)
łódzkie  -  43 782 zł  (41 366 zł)
małopolskie  -  42 285 zł  (38 883 zł)
mazowieckie  -  47 265 zł  (46 414 zł)
opolskie  -  51 146 zł  (48 188 zł)
podkarpackie  -  32 601 zł  (30 012 zł)
podlaskie  -  52 812 zł  (51 173 zł)
pomorskie  -  49 054 zł  (44 308 zł)
śląskie  -  40 967 zł  (39 758 zł)
świętokrzyskie  -  34 476 zł  (33 396 zł)
warmińsko-mazurskie  -  48 853 zł  (46 546 zł)
wielkopolskie  -  68 409 zł  (64 423 zł)
zachodniopomorskie  -  35 917 zł  (28 797 zł)

Największe cenowe niespodzianki

Jak wynika więc z tego zestawienia, podobnie jak pod koniec 2020 r., ziemia rolna najdroższa jest w województwie wielkopolskim - jeden hektar kosztuje ponad 68,4 tys. zł. 

Na drugim miejscu jest województwo kujawsko-pomorskie, w którym hektar gruntu ornego kosztuje ponad 58,7 tys. zł. 

Za hektar gruntu ornego powyżej 50 tys. zł trzeba zapłacić również w Podlaskiem (ok. 53 tys. zł/ha) i Opolskiem (51,1 tys. zł/ha).

Najtańsze grunty orne są w województwach: lubuskim (31,8 tys. zł/ha), podkarpackim (32,6 tys. zł/ha), świętokrzyskim (34,5 tys. zł/ha).

Jednak jeśli przyjrzymy się podanym przez GUS, aktualnym cenom ziemi pod kątem dynamiki zmian - widzimy, że w ciągu ostatniego półrocza, oprócz gruntów w woj. wielkopolskim, mocno zdrożała ziemia także w woj. zachodniopomorskim i pomorskim. Stawkę goni też woj. lubelskie.

Ile za ziemię dobrą, a ile za słabą?

Grunt orny dobry - zalicza się tu grunty klas I, II, III a, łąki oraz pastwiska klasy I i II – kosztował średnio w kraju 59 304 zł/ha (najdrożej w woj. wielkopolskim - 87 581 zł , najtaniej w woj. lubuskim - 35 000 zł).

Grunty średnie - grunty klas III b, IV, łąki oraz pastwiska klasy III i IV – średnio w Polsce sprzedawano i kupowano po 48 675 zł/ha (najdrożej w woj. wielkopolskim - 70 740 zł, najtaniej w woj. świętokrzyskim - 30 856 zł).

Za słabe grunty - grunty klas V, VI, łąki oraz pastwiska klasy V i VI - średnia w Polsce to 34 488 zł/ha (najwyżej płacono w woj. wielkopolskim - 48 622 zł, najtaniej w woj. świętokrzyskim - 20 000 zł).