- Nowe propozycje WPR, a zwłaszcza II filar, traktują rozwój przedsiębiorczości jako priorytet i zakładają nowe role dla doradców – mówi Elżbieta Karnafel, z-ca ds. społecznych dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w MRiRW. Te nowe role to informowanie, doradzanie, szkolenie. – Działania powinny być dedykowane różnym grupom, do każdej z nich trzeba docierać w różny sposób.

Elżbieta Karnafel podkreśla, że pól do poprawy jest wiele: - Prowadzimy badania, ponieważ chcemy się dowiedzieć od beneficjentów PROW, jakie widzą bariery działania. Chcemy je przeanalizować.

W PROW 2007-2013 na rozwój różnych form przedsiębiorczości na wsi było 4 mld zł , poziom wykorzystania środków jest bardzo niski, a liczba odrzuconych wniosków wysoka. To tym bardziej zastanawiające, że przedsiębiorstwa wiejskie dobrze sobie radzą z pozyskiwaniem środków na rozwój, stanowiąc 27 proc. wszystkich firm, które uzyskały dofinansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych. A firmy wiejskie to zaledwie jedna czwarta wszystkich podmiotów gospodarczych w kraju. W ujęciu wartościowym, przedsiębiorcy wiejscy uzyskali około 37,5 proc. całości dofinansowania projektów przedsiębiorców w programach regionalnych.